KF om stårt och smått

november 29, 2010 9:09 e m

Dagens kommunfullmäktige bjöd på 73 ärenden som under 4,5 timmar diskuterades och beslutades.

Ett flertal ärenden handlade om de reglementen som ligger till grund för det politiska arbetet de kommande fyra åren. Intressant är att se hur olika syn det finns på politik. Medans jag tycker det är en fördel att det finns många förtroendevalda som på sin fritid tar ansvar för stadens utveckling anser Moderaterna det motsatta. Ingenting nytt, men ändå värt att notera.

I övrigt blev det en stor diskussion kring ärendet om att upphandla en lokal för ny skola i centrala Sundbyberg. Något som nu behövs när staden växer och därmed efterfrågan. Moderaterna som valt att inte delta i den tvärpolitiska styrgruppen för det nya gymnasiet framförde en massa frågor och synpunkter. Hade ju varit bättre de valt att delta i arbetet, istället för att stå utanför och i efterhand kritisera. Under ett års tid har styrgruppen under ledning av folkpartiets Bo Nilsson tillsammans med representanter från övriga partier i nämnden diskuterat, stött och blött olika frågeställningar, träffat representanter för elever, näringsliv och profession. Resultatet har blivit ett väl genomarbetat och förankrat beslut, som fick stöd av alla partier utom moderaterna. Jag kan bara beklaga att moderaterna inte vill vara delaktiga och utveckla vår stad.

I övrigt undrar jag vem som någongång i helgen lånade min bil och som därefter lämnade den ensam och övergiven på en parkering med ett halvurladdat batteri. Hmmm…