Klåfingrigheten måste få ett stopp

mars 4, 2013 1:06 e m

I Sverige har vi en tradition av starka självständiga kommuner. Där de lokalt förtroendevalda tar ansvar för den gemensamma välfärden.

Det är en fin tradition, väl värd att bevara. Dock har den nationella klåfingrigheten tilltagit. Därför är det välkommet att Moderaterna nu säger att de INTE vill tvångsinföra LOV. Det är bra. Självklart ska kommunerna själva få bestämma om de vill upphandla enligt LOV, LOU eller driva i egen regi. Väljarna lokalt kan påverka i kommunvalen hur de vill att välfärden lokalt ska organiseras.

De senaste sex åren har vi annars inom område efter område märkt hur det tummats på det kommunala självstyret. Att staten bestämmer vilka friskolor som ska etablera sig är ett exempel. Det mest naturliga är en statlig tillsyn (för att garantera likvärdigheten nationellt) men där kommunerna har ett avgörande inflytande över organiseringen. Vi som är positiva till friskolor, kommer fortsätta bejaka valfriheten. Och ta ansvaret för resultatet. Den möjligheten har vi tyvärr inte idag.

Om regeringen vill påverka den lokala utvecklingen är det fullt möjligt. Senast vi hade en socialdemokratisk regering gavs möjligheter till den lokala nivån att göra ett bra jobb. Genom direkta ekonomiska satsningar stimulerades kommunerna att göra satsningar för utbyggd allmän förskola, införande av maxtaxa, ökad pedagogtäthet med mera.

Så är det inte idag. Den moderatledda regeringen har pådyvlat kommunerna en massa uppdrag. Reglerat på område efter område. Utan att tillföra några pengar.

Förhoppningsvis är beslutet om att inte lagreglera LOVen början på en förändring.