Klart grabben måste få äga kor

april 4, 2016 3:32 e m

Med jämna mellanrum dyker de upp, artiklarna där några gamla högprofilerade socialdemokrater som har goda inkomster, lyfts fram som svikare. Några av dem har använt pengarna till att köpa en fin bil, kanske ett dyrt hus eller som Göran Persson gjort, tillsammans med sin fru ett torp, eller om det nu är en gård.

Stig-Björn Ljunggren skriver förtjänstfullt om detta på sin blogg. Stig-Björn konstaterar att den socialdemokratiska tanken, som präglar vår syn på välfärden, inte handlar om att alla ska ha det exakt lika. Folk får gärna tjäna pengar, ju mer ju bättre om det gör dem lyckliga. Men ALLA, obereonde av klass och bakgrund, ska ha möjlighet att bli framgångsrika. Men det kräver ett engagemang och att du är beredd att jobba för det, eller som det tidigare uttryckts ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

Det har också varit den bärande idén i det svenska välfärdsbygget. Alltifrån införandet av gratis skollunch, som gjorde att alla barn, oavsett föräldrar, slapp gå hungriga i skolan och fick bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Gratis utbildning, studiemedel, nya chanser i form av studier på KOMVUX eller i ett studieförbund, ja, alla utbildningsinsatser från vaggan till graven har byggt på tron att kunskap är nyckeln till frihet och framgång. Och där är den stora ideologiska konflikten i svensk politik mellan höger och vänster. Socialdemokraterna ser att utbildning och ökad kunskap är nyckeln framåt, medans andra propagerar för sänkta löner och sämre trygghet. Ett exempel är  moderaternas motstånd mot utbyggnaden av högskolan och vuxenutbildning. Lokalt i Sundbyberg bäst personifierat där den nya moderata ledningen tycker att sommarjobb till unga är att ”curla”, samtidigt som vi vet att ju tidigare unga människor kommer ut på arbetsmarknaden, ju bättre går det för dem senare i arbetslivet.

Och för att få ett samhälle där så många som möjligt får möjlighet att uppnå sina drömmar har vi en gemensam välfärdsmodell, där man betalar skatt efter bärkraft och där man mottar stöd och service efter behov. Som självklart skiftar över livscykeln, i unga år och när du äldre kostar du mer, något som du kompenserar under dina produktiva år.

För mig är Socialdemokraterna ett frihetsparti, vår och politikens roll är att skapa förutsättningar för att alla människor ska nå sina drömmars mål. Att Socialdemokraterna inte uppfattas så idag är ett misslyckande.

Därför känns det roligt att få leda Socialdemokraterna i Stockholms läns arbete i Framgångsgruppen. Där ska vi svara på vad som krävs för att alla i samhället ska få de bästa förutsättningarna att kunna nå sina drömmar. Oavsett om det handlar om att äga en dyr, röd och snabb bil, ett spännande jobb, en stor familj eller att äga kor utan för Katrineholm. I det arbetet är alla idéer, tankar och uppslag varmt välkomna.