Konstig konst

juni 19, 2013 10:56 e m

Medborgarbrevens tema brukar vara delvis säsongsberoende. Inför midsommar om varför staden inte arrangerar midsommarfirande, på hösten om alla löv på marken, på vintern snö och så vidare.

Nytt för i år är breven om dansande människor i trädgårdarna.

Efter lite detektivarbete visade sig mailen vara en reaktion på ett 10-dagars performance vid namn ”Topologie”.

På konsthallen Marabouparkens hemsida står följande: ””Topologie” är ett projekt av de franska koreograferna Annie Vigier; Franck Apertet och innebär att fem dansare rör sig utmed en speciell graf i hela Sundbyberg och utvecklar en koreografi som uppstår i mötet med stadens arkitektur, dess innevånare, och de sociala normer och lagar som sätter gränser och formar våra rörelser i staden.”

Själva idén, en performance som även genomförts i New York, är att studera reaktionen när konsten påverkar i vardagen.

Många förfäras över att detta överhuvudtaget kallas för konst. Där är jag av en annan uppfattning. Det finns olika uttryckssätt. Musik, poesi, dans eller som i det här fallet performance. Kultur ska väcka känslor. Positiva, negativa. Det ska utmana, kunna vara oberoende. Testa gränser (men inte begå lagbrott).

Det mår samhället bra av.