Köpcentrum, mammutar på utdöende?

mars 5, 2014 11:13 f m

Dialogen om Sundbybergs kommande stadskärna fortsätter. Igår tema handel och kommersiell utveckling.

20140305-104759.jpgAlexander Ståhle, stadsbyggnadsexpert på KTH, inledde med att prata om städers kvalitéer. Vad som efterfrågas mer och mer, i Sverige och världen, är shopping i stadsmiljöer. Var tredje galleria i USA har stängts senaste åren. Eller som Alexander uttryckte det, köpcentrum och gallerior är mammutar som kommer att dö ut.

Lisa Lageren och Janne Sandhahl (professor i detaljhandel) tog vid. Lisa berättade om den nyligen genomförda handelsutredningen. Handeln i Sundbyberg omsätter 1,8 miljarder idag. På 10 år beräknas omsättningen öka med en miljard, bland annat beroende på stadens tillväxt. Och trots ökad konkurrens, bland annat från Mall of Scandinavia, 20140305-152936.jpgblir den årliga ökningen ca 5 procent. Att Sundbyberg är välintegrerat i Stockholm innebär att en stor del av de boendes shopping sker utanför staden. Å andra sidan är det många som kommer hit också.

Janne fokuserade på vad som kan göras för att stärka stadskärnan. Bland annat värna och utveckla stadsmiljöerna, locka fler boende och arbetsplatser. 100 arbetsplatser motsvarar ungefär 20 boende i lokal konsumtion.

 Henrik Tufvesson, chef för opinion på Fastighetsägarföreningen lyfte fram Sundbyberg som en intressant och attraktiv stad att investera i. 20140305-153240.jpgEller, rättare sagt, regionens bästa kommun att investera i. Bland annat beroende på kollektivtrafiken, lättheten att komma i kontakt med tjänstemän och politiker och att det händer mycket positivt i staden.

 Avslutningsvis arkitekt Göran Ekeroth som lyfte vikten av att värna kvalitéerna i stadsmiljöerna. Och jobba med att rätta till de brister som finns i stadsmiljöerna.

Avslutningsvis blev det ett panelsamtal. Många bra idéer och synpunkter lyftes, för även fast det på sikt kommer bli riktigt bra med en enad stadskärna behöver det göras en hel del på kort sikt. Jag tar med mig att vi måste utveckla och förnya vår vision för stadskärnan. Det blir viktigt att fundera på hur vi bäst skapar en trevlig och sammanhållen stadskärna. För framtiden ser ljus ut för stadens hjärta.