Lyckad matematiksatsning

september 14, 2010 9:13 e m

I kväll hade vi Barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Många positiva rapporter på mötet, bland annat från vår satsning på en-till-en undervisning i årskurs 9. Av de som deltog och fick särskild individuell undervisning har alla utom en nått uppställda mål och fått G. En lyckad satsning, som visar på vikten av att undervisningen anpassas till varje persons särskilda behov och förutsättningar.

Arbetet kommer nu utvärderas och vår förhoppning är att arbetet med att lyfta matematiken som ämne ska fortsätta, från förskolan ända upp till gymnasiet.