Mälarbanan i tunnel genom Sundbyberg

mars 18, 2013 12:30 e m

I20130317-211219.jpgdag presenterar Sundbyberg och Trafikverket en gemensam överenskommelse om nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg.

Att vi nu har en lösning på plats känns fantastiskt bra.

I korta drag innebär avtalet att Sundbyberg medfinansierar nedgrävningen med 800 miljoner kronor. Våra åtaganden handlar om att genomföra och finansiera åtgärder motsvarande 350 miljoner. Det handlar framförallt om kostnader för detaljplanering och återställning av mark.

För 450 miljoner kronor köper vi spårområdet motsvarande 40 000 kvadratmeter.

Vinsterna för staden är många. Äntligen kan vi börja planera för en sammanhållen stadskärna. Den barriär som järnvägen innebär idag försvinner. Vi får möjlighet att förtäta med nya hus och bygga ett regionalt resecentrum. Miljön blir bättre, vår stadskärna blir ännu attraktivare.

Ett historiskt beslut, som förhandlats fram av vårt Infrastrukturbolag under ledning av Bo Bylund och Torsten Josephson.

Senast 2019 ska arbetet påbörjas och senast 2025 kan vi se framemot att allt är på plats.

Känner mig glad och stolt över att denna för Sundbyberg så viktiga fråga äntligen kommit på plats.