Måndag hela veckan

september 24, 2013 8:56 f m

”Tystnad, tagning ett”

”Bryt”

Blev många tagningar imorse när jag på ett blåsigt Hallonbergsplan deltog i en filminspelning. Filmen handlar om konsten som metod i stadsutveckling. Bland annat problematiserades kring frågan vad är ett offentligt rum? Och som alltid, utmaningen är att få till korta och kärnfulla budskap. Inte helt enkelt, framförallt när läpparna börjar bli blå.

Därefter var det dags för en genomgång av SBA (Stockholm Business Alliance) NKI (NöjdKundIndex) undersökning utifrån näringslivets perspektiv. Sundbyberg ligger på ett medelvärde, vilket såklart är alldeles för dåligt. Vi ska ju vara bättre än så. Mycket handlar om förbättrat bemötande och att vi som stad måste bli bättre på att informera.

Lunchen gick även den i näringslivets tecken. Organisationen Företagarna hade bjudit in till en lunch med alla gruppledare om vad vi vill göra för att förbättra företagsklimatet. Intressanta och bra diskussioner. Mycket är bra i Sundbyberg men bra kan och ska bli bättre. En viktig grund för det är en god dialog, villket vi har. Glädjande nog uppfattar företagarna i Sundbyberg att politiken har en bra attityd till företande.

Efter lunch var det dags för gruppledaröverläggning. Då träffas gruppledarna i kommunstyrelsen för att gemensamt diskutera viktiga frågor av principiell karaktär och ärenden till kommande kommunstyrelse.

14.00 varje måndag har vi den politiska ledningsgruppen. Den präglas oftast av mycket skratt och glädje. Det är viktigt, en god stämning och sammanhållning är viktigt. Bland annat diskuterades ungdomars delaktighet, Strandpromenaden, blåa hus och listan till kommunstyrelsemötet i oktober. Som alltid stort som smått.

16.00 var det Styrnings och ägarutskott. Tre frågor som har med infrastruktur att göra stod på agendan. Först en rapport och diskussion kring vårt bredbandsbolag. Därefter lyftes frågan om nedgrävning av järnvägen, hur vi ska arbeta med medborgarsamtal och sköta kommunikationen med kringboende, fastighetsägare, butiker och restauranger i centrum.Avslutningsvis diskuteras Sopsugen i Ursvik, även det en fråga om infrastruktur.

20130923-234541.jpg