Med ett leende på läpparna

mars 31, 2014 2:02 e m

20130417-232129.jpgVarje morgon vaknar ungefär 2 000 förskolebarn i Sundbyberg. De allra flesta av dem med spänd förväntan inför att få träffa kompisarna på någon av våra förskolor. Att alla barn får en bra start i livet är ett av stadens viktigaste uppdrag. Och det förpliktigar att få förtroendet från föräldrar att ta hand om det viktigaste de har.

Därför är det med glädje som jag märkt hur debatten svängt de senaste månaderna. Mer fokus är på den offentliga sektorns viktiga uppgifter, att leverera en bra förskola, skola och äldreomsorg. Mindre på att till varje pris sänka skatten för de som har mest. Även regeringen har märkt av detta, så valår som det är har vi till och med fått ett litet statsbidrag (med betoning på litet). Pengarna ska gå till att minska barngruppernas storlek, problemet är bara att det är så lite pengar så det gör varken till eller från i kommunernas verksamhet. Tyvärr.

Sundbybergs förskolor har de senaste åren vuxit rejält. Bland annat har vi byggt fyra nya förskolor. Granatäpplet i Ursvik, Vargen och Viggen i centrala Sundbyberg och Kullen i Lilla Alby. De fyra förskolorna är planerade för att underlätta för en bra pedagogisk verksamhet. Vargen, som är det senaste tillskottet, har byggts speciellt för Reggio Emilia.

Men byggnaderna är en sak. Det viktigaste för verksamhetens innehåll är personalen. Under mina besök i förskolan har jag träffat många fantastiska barnskötare och förskollärare, som gör ett otroligt arbete. Alltid med fokus på barnens bästa. och trots att vår stad har vuxit mest de senaste åren så har vi klarat av att rekrytera personal.

48 procent av förskolans personal är förskollärare, vilket är högre än i våra två grannkommuner Stockholm (41 procent) och Solna (40 procent). Förskollärna har i sin yrkesroll uppdraget att leda och utveckla det pedagogiska arbetet. De ansvarar för kvalitéten i undervisningen och handleder arbetslaget.

Personaltätheten varierar från förskola till förskola, men målet är 5,0 barn per personal i de tidiga åldrarna. Det är prioriterat att nå målet och jag har begärt en redovisning för hur målet ska nås. Samtidigt är det glädjande att vi, till skillnad från andra tillväxtkommuner, klarar av att ge alla som söker en plats i förskolan inom tre månader, lagkravet säger 4 månader.

Vi är dessutom mer generösa än övriga kommuner i Stockholm vad gäller antalet timmar som barn till föräldralediga, arbetssökande och studerande har rätt till förskola. Alla har rätt till 30 timmar i veckan (lagen säger 15) och de som är arbetssökande har rätt till 40 timmar. Vilket är en självklarhet, förskolan är viktig för alla barn oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Men för en bra förskola krävs mycket mer. Bland annat har Sundbyberg under lång tid satsat på maten, den ska vara både nyttig och näringsrik. I möjligaste mån ska den lagas på plats i förskolan, av utbildade kockar. Vi har infört en socio-ekonomisk peng, som en av de första kommunerna i landet,  för att rikta mer pengar dit behoven är som störst. Något som Moderaterna var mot. Den socio-ekonomiska pengen kommer att utökas, för att få en bättre och mer jämlik verksamhet. Som första kommun i landet kartlägger vi även vilka kemikalier som finns i våra förskolor och arbetar för tillfället med en plan hur vi ska uppnå en giftfri förskolemiljö. Något som kostar både tid och pengar, men är ovärderligt för barnens framtida hälsa.

Men även om den kommunala förskolan är bra har vi ett ansvar för de barn som går i annan regi. Därför har staden förbättrat uppföljningarna, för att se till att alla följer processer och resultat utifrån de nationellt satta målen, skollagsreglerade mål, så som läroplanens mål. I Sundbyberg ska det inte vara möjligt att tumma på kvalitén för att tjäna pengar på barnen.

Vi tillhör de kommuner i landet som lägger mest pengar på förskolan, 145 000 kronor per barn. Vilket är ungefär 20 000 kronor mer än grannkommunen Solna. Samtidigt ser vi behovet av att på vissa förskolor öka personaltätheten. I april kommer vi därför gå vidare med en plan för hur det ska gå till.

För i Sundbybergs förskolor ska varje dag vara en bra dag.