Möte efter möte

november 2, 2010 9:32 e m

Budgetarbetet fortsätter för fullt. Under dagen genomfördes möten med nämndsordföranden och förvaltningschefer för att stämma av respektive nämnds budget. Konstateras kan att det går bra för Sundbyberg. Bland annat uppmärksammade Metro i en artikel förra veckan att Sundbyberg är den kommun som redovisar störst överskott räknat per invånare i hela länet. Stadens ekonomi är således väldigt god. Vi har betalat av alla våra skulder samtidigt som vi satsar mer på våra verksamheter än andra kommuner.

Den goda ekonomin är ett måste för att staden ska klara av att fortsätta växa. Vi står inför enorma investeringar i nya skolor, förskolor, fritidsanläggningar och boenden för äldre den närmaste 10-årsperioden. Våra verksamheter gör dessutom fantastiska insatser varje dag för att klara av att ge service till alla nyinflyttade, där de flesta är barnfamiljer.

Budgeten för de kommande två åren är stabil. Vi har råd att göra flera viktiga kvalitetssatsningar, bland annat inom äldreomsorgen, skolan och förskolan. Dessutom planerar vi för specifika miljösatsningar för att fortsätta ställa om Sundbyberg till att bli en klimatneutral stad.

Utöver att vi investerar mycket i skola, förskola och äldreomsorg har vi även höga ambitioner inom kultur och fritidsområdet. De närmaste åren planeras för en rad olika investeringar i nya fritids- och idrottsanläggningar.

Vad budgeten slutligen kommer innehålla påverkas av de pågående förhandlingarna.