Några miljoner senare

november 27, 2012 2:04 e m

Igår så var det då dags. Årets viktigaste kommunfullmäktige när vi antog vår budget.

09.00 samlades stadens 51 förtroendevalda i vårt högsta beslutande organ. Fem olika budgetar stod mot varandra. Kommunstyrelsens (S, MP, KD och C) mot fyra oppositionsbudgetar.

Många bra förslag fanns med även i de andra partiernas förslag, så vi hade förberett och biföll flera yrkanden från både V, FP och M.

Moderaternas bild av Sundbyberg skiljer sig från min. I deras verklighet så är 94 miljoner kronor mer till verksamheterna besparingar. Visst har vi som alla kommuner krav på att verksamheterna ska jobba mer effektivt. Men det är viktigt, för att vi alltid ska kunna garantera att vi använder skattepengarna på bästa sätt.

Vi har haft ett bra år bakom oss och förutsättningarna inför kommande åren ser ännu positivare ut. Kvalitén inom förskolan är hög. Resultaten i skolan är goda till årskurs 6. Vi har hög andel pedagoger, hög andel utbildade lärare och lägger mer pengar än de flesta andra kommuner i Stockholm. Dock måste vi göra mer för att förbättra resultaten i årskurs 9.

Inom äldreomsorgen ser vi hur nöjdheten bland brukarna fortsätter att förbättras. Vi gör historiskt stora satsningar inom kultur och fritid, bland annat med en utbyggd simhall, nytt bibliotek, ridhus och satsningar på föreningslivet och Marabouparkens konsthall. Även barnen får sitt med satsningar på Kulturskolan.

Så mycket är bra men kan alltid bli bättre. Sundbybergarna förtjänar det bästa.

20121127-140040.jpg
Och även fast Stockholms regnet ibland sprider sig över kommungränsen skiner alltid solen i Sundbyberg. Högt över alla våra byggkranar och spännande framtidsprojekt.

Några siffror från gårdagens möte
– antal timmar mötet pågick 14,5 timma
– antal talare 49
– antal inlägg 241
– antal miljoner till skolan, 437
– tillskottet till förskolan 37 miljoner