Nära och charmigt i praktiken

november 13, 2012 1:51 e m

Dagens Nyheter hade i lördagens tidning ett helt uppslag om hur mycket Stockholm växer på tio år, från 2011 – 2021.

Sundbyberg växer med 55 procent, vilket är 22 000 invånare. År 2021 kommer vi alltså vara 61 309 invånare, enligt prognosen. Näst mest kommer Solna växa med 35 procent.

I Sundbyberg planeras det för 8 871 nya bostäder, de allra flesta i Stora Ursvik och Brotorp. Stockholm bygger 48 202 bostäder under perioden, skulle de bygga lika mycket som Sundbyberg relativt sin befolkning skulle de bygga 176 000 bostäder.

Sämst tillväxt under perioden förväntas Danderyd ha, följt av Lidingö och Haninge.

Den kraftfulla tillväxten ger även positiva effekter vad gäller försörjningskvoten. Det vill säga hur många personer varje arbetsförd ska försörja. Då blir det tydligt att tillväxt lönar sig eftersom Sundbyberg och Solna ligger längst ned i tabellen. Varje arbetande Sundbybergare kommer då försörja 0,51 person. I Danderyd är samma siffra 1, det vill säga för varje arbetande går det ett barn eller pensionär.  

Att Stockholm växer är bra. Men för att regíonen ska kunna fortsätta krävs att fler kommuner tar ansvar för tillväxten. Det är ju pinsamt att se prognosen för Danderyd, Lidingör och Haninge.

I artikeln intervjuas även fem Sundbybergare kring varför det är bra att bo i tillväxtkometen. Det som lyfts fram är våra goda kommunikationer, småstadscharmen och våra fina parker. Men även att vi satsar på kultur och förskola.