Något att vara stolt över

augusti 14, 2014 11:00 f m

20120813-224847.jpg”Du, är inte du han den där politikern?”

”Jo, det stämmer, jag är kommunstyrelsens ordförande”

”Ok, vad liten du är, du ser mycket större ut på affischerna”

Det är valtider och det märks. Medvetenheten och intresset ökar, samtidigt som den ökade annonseringen gör att fler känner igen mitt ansikte. Många hälsar och varje dag blir det flera samtal. En fördel med att vara kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg är att en majoritet av samtalen är positiva.

En majoritet tycker det är roligt att Sundbyberg är en stad där det händer mycket. Här finns en framtidsoptimism och en vilja till expansion. Det blir också väldigt tydligt vilka fördelarna är med tillväxten, bland annat genom mer pengar till att renovera gator och torg. När staden blir tätare blir våra parker och grönområden än viktigare. I Sundbyberg är det aldrig långt till en park och trots att kommunen är liten till ytan har vi kunnat bygga två nya parker. Dels Stenbrottsparken vid Tulegatan och för tillfället pågår arbetet för fullt med den nya Strandparken nere vid Bällstaån.

Därför känns det så roligt att många lyfter fram hur välskötta våra grönytor är. Jag tänker på det själv när jag åker bussen eller går till jobbet. Varje morgon ser jag hur våra duktiga parkskötare planterar och rensar. Varenda park prunkar av grönska, gräsmattorna är välklippta, gångarna välkrattade och träden ansade. Särskilt tydligt blir det om du går ett varv runt Lötsjön och Råstasjön. Gränsen är knivskarp mellan välskötta Sundbyberg och grannkommunen. Vilket många lyfter fram med stolthet i rösten.

I Sundbyberg utvecklas dessutom alltid våra grönområden. Planteringarna är väl genomtänkta, på Golfängarna är helt plötsligt en gång anlagd och belysningen utbytt. Ett bevis för att våra anställda, ute i verksamheten och på förvaltningen, har ett stort engagemang. De ger det där lilla extra, som medborgarna också märker. Det är en av förklaringana till varför vi trivs så bra i Sundbyberg (och att vi betalar lite mer skatt än i t.ex Solna).

Men det handlar inte bara om att förvalta det som redan är bra. Allt kan alltid bli bättre. Se bara hur bra Tornparken och Tuvanparken blivit efter att vi renoverat dem. På fredag inviger vi dessutom Sundbybergs andra utegym på Golfängarna. Det blir även en ny park Strandparken vid Bällstaån.

Avslutningsvis ett vallöfte. Jag tänker fortsätta jobba för att Sundbyberg ska vara en stad som du är stolt över att bo i.