Nöjdare och nöjdare dag för dag

december 9, 2013 8:24 e m

För några veckor sedan uppmärksammades att Sundbyberg satsar mest pengar på äldreomsorg.

Igår kom bekräftelsen på att också gett resultat. Brukarnas nöjdhet med äldreomsorgen har ökat kraftigt i Sundbyberg. På våra äldreboenden är idag 80 procent mycket eller ganska nöjda med verksamheten. 2012 var samma siffra 59 procent.

I hemtjänsten är motsvarande siffra 87 procent i år, förra året låg denna siffra på 77 procent.

På fem år har trenden verkligen vänt i Sundbybergs äldreomsorg. Bakom förändringen ligger ett hårt arbete. Bland annat har förvaltningens ledning konsekvent jobbat med att ISO certifiera verksamheten. Processer har kartlagts, och fokus har varit på ständig förbättring.

Sedan har många satsningar gjorts också. Bland annat har våra två Träffpunkter utvecklats. På Träffpunkterna finns idag ett brett utbud av aktiviteter för äldre. Oavsett när man tittar förbi är det fullt med folk och aktivitet. Allt från föreläsningar, konserter till linedance.

Sedan har satsningar på bättre och närlagad mat gjorts, som en av få städer har vi dessutom en heltidsanställd dietist inom äldreomsorgen. Men även sinnena ska få sitt. Därför har vi en musikpedagog som turnerar runt på våra boenden. Och på sommaren så brukar ungdomar från vår musikskola sommarjobba med att underhålla våra äldre på boendena.

Och så har Sundbyberg anställt Sveriges första hemtjänsthund. Ett populärt inslag i vår verksamhet.

20131209-202536.jpg