Nu är det klart, järnvägen grävs ned

april 8, 2014 3:06 e m

20130317-211219.jpgÄntligen, som Gert Fylking brukar utbrista!

Äntligen fattade regeringen beslut om den nationella järnvägsplanen. Tidigare under mandatperioden förhandlades ett historiskt avtal fram mellan Sundbyberg Stad och Trafikverket. Avtalet innebär att Sundbyberg köper 40 000 kvm av Trafikverket för ungefär 450 miljoner kronor och tillskjuter ytterligare 350 miljoner kronor för nedgrävning av järnvägen genom Sundbyberg. Därmed kommer Sundbyberg äntligen kunna bygga ihop staden och vi blir av med en stor barriär som gått rakt genom staden.

Det har varit en lång resa. Till en början fanns det en diskussion om att dra Mälarbanan över Kista, det vill säga flytta järnvägen med all fjärr- och regionaltrafik från Sundbyberg. Det skulle innebära en stor försämring för Sundbyberg, för oss som bor och jobbar här. När väl fighten om dragningen var vunnen (blev fyra spår genom Sundbyberg), så var nästa mål att få ned järnvägen under jord. Trafikverkets ingång i samtalet var fyra spår i ytläge. Hela Järnvägsgatan med omgivning skulle i princip bli banvall då.

Staden tillsatte en förhandlingsgrupp, ledd av Banverkets tidigare generaldirektör Bo Bylund. I höstas kom så äntligen Sundbyberg och Trafikverket överens. Kort därefter kunde jag underteckna ett avtal, villkorat av beslut av regeringen. En fantastisk framgång för Sundbyberg.

Under våren har vi haft en dialog med Sundbybergarna om hur vi vill att stadens framtida stadskärna ska utforma sig, när järnvägen äntligen är borta och vi kan bygga samman Lilla Alby och Centrala Sundbyberg. Många bra idéer har kommit fram som vi tar med oss i det framtida arbetet när alla detaljer ska komma på plats.

Byggstart kommer att bli 2019 och järnvägen är nedgrävd sex år senare, 2025. Under byggtiden kommer det bli lite besvärligt, men vi tänker göra vårt bästa för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Under hela planeringen vill vi ha en dialog med alla berörda, boende, fastighetsägare, företagare, affärsidkare och besökare med flera. Håll ögonen öppna och fortsätt vara aktiva i det kommande arbetet med Sundbybergs nya stadskärna. Men först är vi värda att fira detta historiska beslut.

Och en så här stor framgång har många bidragit till. Tack till alla inblandade, från staden, Trafikverket och andra för era insatser för staden.