Mer än bara vita skolådor

februari 5, 2014 11:50 f m

Under lite mer än 20 år har mycket av nyproduktionen bestått av vita skolådor med inglasade balkonger. Inspirerat av funkisstilen.

Det var också en av de första synpunkterna jag hade när jag tillträdde. Efter ett flertal projekt med vita hus behövdes något annat, som anknyter till Sundbybergs historiska höga ambitioner. Sundbyberg har präglats av en stor variation och höga ambitioner i all nyproduktion.

En av de stora utmaningarna för den svenska byggbranschen är att kunna kombinera det industriella tänkandet med god arkitektur. För vi måste klara av att både bygga billigt OCH snyggt. Dessutom har marknaden dominerats av ett fåtal stora aktörer, vilket lett till att massproducerade lådor med vita fasader blivit norm.

Men Sundbyberg ska präglas av högre ambitioner än så. Historiskt har Sundbyberg alltid haft höga ambitioner vid nyproduktion. Så höga att det under ett stort antal år bara var kommunen själv som dög för att nyproducera hus. Förvaltaren byggde därför Storskogen på 50-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och slutligen Rissne på 80-talet. Därför kan vi idag stoltsera med en stor och välskött allmännytta.

Men sedan några år tillbaka är det snarare en bredd av aktörer vi eftersträvar. När vi bygger nytt vill vi dessutom uppnå en större stadsmässighet, det vill säga en tätare bebyggelse, med både service, bostäder och arbetsplatser insprängda i alla områden. Då skapas bra underlag för kommersiell och offentlig service, det blir lättare att skapa attraktiva gatu- och torgmiljöer, och fler människor rör sig i staden hela dygnet. När vi bygger tätare kan vi dessutom spara och utveckla befintliga och nya parker och grönområden.

Vi vill att nyproduktionen ska variera i höjd, med olika material och färg på fasaderna. Gemensamma miljöer ska präglas av hög kvalité i material, med många inslag av offentlig utsmyckning, en procent gå till konstnärlig utsmyckning.

Höga ambitioner är en sak, men ribban sätter vi i god dialog med de som vill investera i Sundbyberg. Och jag är glada över att vi kan stoltsera med många bra projekt i vår stad. Signalfabriken, kvarteren i hamnen med världens högsta trähus, området kring idrottsplatsen, höghusen vid Tuletorgen och såklart Swedbanks nya huvudkontor.

20140202-230142.jpg