Nu miljonsatsar vi på våra skolor

november 29, 2013 4:29 e m

Sundbyberg är den kommun i landet som växer snabbast. Tillväxten skapar många möjligheter, vi får fler invånare som betalar skatt, intäkterna ökar, vilket gör att vi kan investera i välfärden.

Ett område som vi prioriterar är barnens uppväxt. Alla barn ska ha rätt att lyckas i Sundbyberg. Förskolan är grundstenen, med en hög andel förskollärare läggs tidigt en bra grund för barnens lärande.

En bra förskola är en av förklaringarna till att resultaten i våra skolor förbättras. Andelen elever som går ut med godkända betyg ökar och resultaten i nationella proven i årskurs 3 och 6 visar att vi ligger högt jämfört med övriga riket. Tyvärr är resultaten sämre i de högre årskurserna. Det duger inte!

Därför storsatsar vi på vara ungdomar i högstadiet. Nästa år tillför vi 7 miljoner kronor extra till högstadiet. Pengarna ska gå till ökad pedagogtäthet, bättre datorer och en satsning på våra pedagoger. I fokus finns matematik och svenska.

Mer resurser ska tillföras de ungdomar som har störst behov av hjälp, så att alla får chans att lyckas. Det här är några av hörnstenarna i högstadielyftet.

Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka lärarna, skolans viktigaste resurs. Förste lärartjänster inrättas, mängden administration ska minskas för att lärarna ska få mer tid för barnens utveckling. Satsningen på Kunskapscentrum ska fortsätta och utvecklas.

Vi vill att de barn och unga som växer upp i Sundbyberg och går i våra skolor ska få den bästa möjligheten till en bra framtid. Det är så enkelt att i Sundbyberg ska alla barn ha rätt att lyckas, oavsett bakgrund eller vilken skola du går på.

20131129-165255.jpg