Nya bostäder i Hallonbergen

juni 17, 2015 12:30 e m

fredenstörreNu börjar det hända saker i Hallonbergen. Detaljplan och exploateringsavtal för området mellan Rissneleden och stadshuset antogs på måndagens kommunfullmäktige.

Projektet började egentligen för nästan fem år sedan när kvarteret såldes till Profi. Som i sin tur utvecklat projektet som nyligen köptes av Wallenstam. Kvarteret är storskaligt, byggt på 60-talet med hundratals parkeringsplatser som nu sakta men säkert förvandlas till 700 bostäder ungefär.

fredenstörre2Området skapar en naturlig och trevlig koppling mellan Hallonbergen och ner mot Brotorp och Ursvik. tanken är området ska utvecklas och bli en levande stadsdel. Det kommer bli både bostäder, arbetsplatser, shopping och restauranger. Tanken är att tillskapa torg- och parkmiljöer i området, vilket är väldigt viktigt för att få till en fungerande stadsbebyggelse.

Som alla projekt i Sundbyberg är estetiken viktig. Wallenstam har höga ambitioner och vill bidra med en urban miljö, med varierande höjd och utseende på huskropparna. Det kommer bli både bostads- och hyresrätter, och även studentbostäder. Det sistnämnda är särskilt välkommet med tanke på dagens brist i regionen och att staden har lovat att bygga minst 220 studentbostäder. I projektet ryms ungefär 70-80 studentbostäder.

fredenstörre3Viktigt för att skapa levande miljöer är att bottenvåningarna är levande, det skapar trygghet och bidrar till att folk rör sig ute. Därför är det viktigt med lokaler i bottenvåningarna, vilket det blir på flera ställen. Läser man gestaltningsprogrammet ser man också att byggnaderna kommer variera i höjd, vilket gör området levande. Det kommer också vara en blandning av material, kulörer och detaljer för att fasaderna ska bli levande. Byggnadernas höjd varierar mellan 1 till 16 våningar.

I området kommer det enligt plan bli torg och mötesplatser som är offentliga, utöver de mer privata gårdarna. Det kommer även bli plats för en förskola med sex avdelningar.

Att det nu börjar hända saker i Hallonbergen är bra. Projektet Freden Större är oerhört viktigt för Sundbyberg och för att knyta samman vår stad. Det är också roligt med en ny aktör på plats i Hallonbergen som både vill bygga hyresrätter och bostadsrätter.