Olägenheter för människors hälsa

oktober 8, 2012 4:59 e m

Idag hade vi Kommunstyrelse, 37 ärenden och information avklarades på 40 minuter.

Bland annat antog vi ”Lokala föreskrifter för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i Sundbybergs kommun”. I föreskrifterna står det bland annat att tillstånd krävs från ansvarig nämnd för att hålla nötkreatur, häst, get får eller svin. Så även för orm. Även saker såsom gatumusik på offentlig plats kräver att ansvarig nämnd har föreskrifter. Ärendet i sin helhet går att ladda ned från kommunens ärendeportal.

Andra stora frågor var ”Sundbybergs stad översiktsplan 2010” som återremitterades för att kommunstyrelsen vid nästa ordinarie sammanträde ska få en föredragning av ärendet och mer tid till diskussion.

Taxor hanteras varje år, den här gången revideras en rad taxor, bland annat plan- och bygglovstaxa, taxa för offentlig kontroll av livsmedel och hyror av lokaler.

Särskilt glädjande var att kommunstyrelsen valde att gå vidare med det förslag som finns till hyresavtal för ett Föreningarnas hus. En viktig fråga, som varit prioriterad. Målet är att få till ett föreningarnas hus i centrala Sundbyberg, Sturegatan 10-12 i centrala Sundbyberg.

Vi bytte namn på Torget till Sundbybergs torg och delar av Enköpingsvägen (som redanvar endel av Gamla Enköpingsvägen), ändrades till Gamla Enköpingsvägen.

Utöver dessa ärenden så godkändes försäljningen av samtliga aktier i två dotterbolag, som del av ombildningsprocessen av fastigheterna Hästhoven 2 och Kapetellet 11 från hyresrätt till bostadsrätt.  

Och det är efter ett kommunstyrelsemöten som denna man inser hur mångfacetterad kommunpolitik är. Stort som smått hanteras, inom en rad olika områden.