Öppna våra hjärtan

juni 11, 2015 10:41 f m

advisoryboardDen tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt ville att vi skulle öppna våra hjärtan. Att Sverige som ett stort och rikt land har råd och behöver ta emot personer på flykt, för att långsiktigt klara av de demografiska utmaningarna vi står inför.

Han har helt rätt, för Sverige ska det vara självklart att vi öppnar våra hjärtan för människor på flykt undan krig och svält. Men för att integrationen ska fungera krävs att hela landet, även kommuner styrda av moderater, öppnar sina hjärtan. Sundbyberg är en av de kommuner i länet som tar emot flest flyktingar, många väljer att flytta hit på egen hand, så kallade EBO-flyktingar. De har en koppling till någon boende i kommunen, oftast en släkting. Utöver det har vi också avtal med Migrationsverket, bland annat kring ensamkommande flyktingbarn.

Vi som aldrig tvingats fly kan inte tänka oss in i den skräck och de fasor som dessa unga människor gått genom. Jag har fått berättat för mig om hur man i timvis klamrat sig fast i lastbilars underreden och med skräck och liten marginal undkommit att bli upptäckta vid gränsövergångarna i Europa.

Sundbyberg har ett avtal om att ta emot 20 ensamkommande flyktingbarn. Förra året blev det 39, beroende på att utöver vår kvot kom 19 med direktanknytning till Sundbyberg. Det är inte lätt att komma ny till ett land, särskilt inte när man är ensam och fortfarande ett barn. Deras högsta drömmar skiljer sig dock inte från svenska ungdomar. De vill skaffa sig utbildning, för att få jobb, få vänner och så småningom kunna skaffa sig en familj.

Att lyckas ta sig över halva jordklotet visar på ett starkt driv, för Sverige är det en stor vinst att få påfyllning av unga människor som i framtiden behövs på arbetsmarknaden. För att stärka integrationen har Sundbyberg tillsammans med företagen Swedbank, ICA, Skanska, Vardaga, Mc Donald och föreningen Sundbybergs IK bildat ett Advisory board. Gemensamt ser vi till att ungdomarna bland annat får praktikplatser, men också möjlighet till att engagera sig i idrottslivet.

Erfarenheterna är väldigt positiva, ungdomarna har fått nätverk och kunskap om hur det fungerar på en arbetsplats. De har träffat nya vänner och fått sociala nätverk. Samtidigt har företagen fått en möjlig ny medarebare. Alla är vinnare på en fungerande integration. Men för att det ska vara möjligt måste kommunerna få goda förutsättningar, vilket kräver att alla kommuner hjälps åt.