Ordning och reda i välfärden

april 6, 2013 12:13 e m

Så är frågan om kvalitetskrav i välfärden avgjord.

En diskussion som Carin Jämtin initierade som oppositionsborgarråd i Stockholm. Då som en reaktion mot slöseriet med skattepengar i Stockholm. Därefter har diskussionen eldats under med konkreta fall där företag tagit ut stora vinster, trots brister i kvaliteten. Även fall av avancerad skatteplanering har uppmärksammats.

Partistyrelsen har tidigare antagit en strategi för ordning och reda i välfärden. Det ska inte vara möjligt att tumma på kvalitén för att ta ut övervinster.

Det finns de utanför partiet som vill göra detta till en fråga om att Socialdemokraterna är emot mångfald och valfrihet. Vilket gör mig lite orolig! Det är väl en självklarhet att kommuner/landsting ska kunna ställa krav på att få en viss kvalité för våra gemensamma skattepengar.

Dessutom tydliggörs ansvarsfördelningen mellan kommuner och stat vad gäller nyetablering av friskolor. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. De skolor som inte håller måttet ska inte få starta. Så är det delvis redan idag, men kommunernas inflytande stärks.

Det är bra, kommunerna måste få möjlighet att ta ansvar och planera för sin skolverksamhet. Oavsett om den drivs i kommunal eller annan regi. För mig handlar det om att kunna garantera ett brett och bra utbud av skolor. Men också om att vi ska kunna garantera att de som etablerar sig håller måttet.

De etablerade verksamheter som sköter sig och håller hög kvalité har inget att frukta.

Den stora frågan är, VARFÖR är den samlade borgerligheten så rädd för frågan om kvalité?