Ordning och reda, pengar på freda

januari 18, 2012 3:48 e m
Jag tillhör de som fått lära mig att utgifter anpassas till vilka inkomster man har. Dessutom bör man försöka bygga upp en buffert, ifall något oförutsett händer eller om du vill göra något extra, göra en resa eller köpa en ny jacka. En buffert är dessutom av stor vikt att ha í tuffa tider och under omställningsprocesser. Ganska självklara principer.
Även fast en kommuns ekonomi är väldigt mycket större än privatekonomin (enda undantaget är möjligtvis Ingvar Kamprad och några andra fåtal miljardärer) är det i grunden samma principer som gäller. Det är det som i kommun Sverige kallas för god ekonomisk hushållning. För varje hundralapp vi tar in i skatt används den största delen till skola, förskola och äldreomsorg. (Du kan läsa mer här) Sedan avsätter vi två kronor per hundralapp till kommande investeringar och sparande. Det är en viktig ekonomisk princip som långtifrån alla Sveriges kommuner klarar av att uppfylla.
Sundbybergs skatt är bland de lägsta i landet, Sveriges 9:e lägsta. Men tack vare att staden är så välskött och vår höga tillväxt klarar vi ändå av att lägga mest pengar per barn i skolan (enligt Lärarförbundet). Men trots Sveriges högsta skolpeng är det dock några kommunala skolor som gått med underskott. Därför har rektorer och tjänstemän blivit tvungna att se över sina organisationer och minska sin kostym. Det har lett till ett varsel som uppmärksammats i Mitti och TV 4.
Det är inte roligt, men samtidigt nödvändigt. För de pengar vi är satta att ansvara för är alla skattebetalares i Sundbyberg. Politiken har tillsett att våra skolor har ekonomiskt de bästa förutsättningarna. Ändå är det några få skolor som inte klarar av att få ekonomin att gå ihop. Politik är att ta ansvar. Det gör vi nu. Demokratiskt fattade beslut ska respekteras. Alla våra skolor ska erbjuda bra verksamhet inom den ram vi beslutat om. Om några få av våra skolor anställer för mycket personal kan det inte gå ut över de skolor som fullföljer sitt uppdrag inom beslutad ram.
Tyvärr är det flera partier som väljer att göra en sådan här självklar slutsats till politik. Det skadar förtroendet för politiken och påverkar även respekten för att fattade beslut måste följas.  
Ordning och reda är grunden för vår välfärd. Det kräver ibland tuffa beslut. Vårt, den politiska ledningens, fokus är nu att skapa Sveriges bästa skolor. Med Sveriges mest generösa skolbudget räknat per barn är det möjligt, om politiken orkar stå upp för fattade beslut, ställa krav och vara nogrann med sin uppföljning.