På tur

februari 19, 2012 11:50 f m

Bara 8 månader efter Daniels födelsedag fick han sin efterlängtade tur till Uppsala.

Ett ambitiöst program utarbetat av JJ bestående av frukost på Västgöta Nation (kaffe 5 spänn), domkyrkan, Gustavianum och Texas Long Horn.