Positiv trend för handeln i Sundbyberg

augusti 4, 2014 10:20 f m

20140126-205425.jpgMed en tillväxt på 7 procent mellan 2012 och 2013 mår handeln allt bättre i Sundbyberg. Allt enligt den statistik som Handelns Utredningsinstitut (HUI) nyligen publicerade.

Det är betydligt över den tillväxt som varit i landet, som bara ligger på två procent. Går alltså allt bättre för Sundbybergs handel. Vilket är glädjande. Handeln är oerhört viktig för Sundbyberg, inte minst ur ett näringslivsperspektiv. Närmare 1000 personer jobbar idag inom handeln i Sundbyberg och fler kommer det att bli. Dessutom är ju ett levande lokalt centrum en viktig del av Sundbybergs charm.

Sundbyberg har också för tredje året i följd klättrat på handelsindexstegen (HI) till 70. Indexet visar på hur många som handlar i den kommun man bor i. Så alltfler sundbybergarna handlar alltså inom den egna staden. Även fast vi såklart vill hamna ännu närmare 100.

Sammantaget är de nyinkomna siffrorna från HUI av positiv karaktär, något som är viktigt för etableringen av nya butiker inom staden. Ju bättre det går för stadens affärer, ju fler vill etablera sig här. Lägg därtill att Swedbank flyttade hit i år, vilket gynnar handeln än mer och att vi samtidigt fortsätter bli alltfler Sundbybergare.

Så även fast det fortfarande är alldeles för många tomma lokaler så går det åt rätt håll. Före sommaren öppnades en ny klädesaffär på Sturegatan, kaféet vid Stationsgatan öppnar efter sommaren och en TV butik öppnar i gamla Hemtex.

När jag pratat med flera av handlarna på Sturegatan är de optimistiska inför framtiden. Mycket är på gång i vårt centrum och vi kan glädja oss åt att alltfler lockas av stadsmiljö före stora gallerior. En trend som vi som bor i Sundbyberg kan hjälpa till att stärka.

Staden måste såklart fortsätta vara aktiva för att stötta utvecklingen. Bland annat bygger vi därför om Sundbybergs torg, gångarna under järnvägen fräschas till och gatorna ska göras iordning.

Staden har anställt en projektledare för vår fortsatta stadsutveckling, Catherina Fored. Hon ska leda det fortsatta arbetet mot en ny och än bättre stadskärna, i nära dialog med lokala aktörer. Sundbybergs stadskärna har framtiden för sig.