Duvboskolan

maj 6, 2013 4:51 e m

Sundbyberg växer, och i samband med det ökar också trycket på våra skolor. Samtidigt har kravet på behörighet höjs och stadieindelningen förändrats, vilket även det bidrar till behov av att bygga ut våra nuvarande skolor.

Duvboskolans utbyggnad är ett omdiskuterat projekt, som under resans gång har förändrat karaktär. Från början var tanken att det skulle byggas två byggnader. Nu blir det bara en byggnad, som smälter in i befintlig bebyggelse. Huset kommer byggas bredvid kyrkan. Vid kyrkan föreslås ett litet torg skapas för att värna kyrkans entré.

Det finns många diskussioner som pågår parallellt. De som är emot bygget, och som hellre vill bygga på Duvmossen, använder taktiken att skrämmas med hur trångt och eländigt det blir med en utbyggnad. Om det kan man ha olika åsikter.

Skolan byggs för att klara maximalt 380 elever. Det faktiska antalet elever kommer vara lägre. Fast det bestäms inte i detaljplaner. Det bestämmer rektorn, utifrån våra politiska mål.

Och det där med gruppstorlekar är svårt. Pratade med en förälder som tyckte det var så bra att de var 28 barn i förskoleklass, för det innebar att det också fanns två pedagoger anställda. Vilket gjorde att de kunde dela upp sig i små grupper och ha en mycket större flexibilitet. Men nu går Socialdemokraterna till val på mindre barngrupper, vilket gör att vi lokalt även kommer driva den frågan. Ambitionen är maximalt 20 barn/klass i årskurs 1-3. Snittet i Sundbybergs skolor är i årskurs 1-9 idag cirka 22-23 elever/klass. Färre i de små årskurserna, fler i de större.

Hela gården kommer renoveras för att bidra till en spännande och bra skolgård. Vi kommer INTE sätta upp stora lampor som lyser rakt in i grannfastigheternas sovrumsfönster dygnet runt, som ryktet säger. Skolgården kommer vara 4 720 kvm, vilket är, relativt till skolans storlek, en normal Sundbybergs storlek.

Kostnaden för bygget blir cirka 136 miljoner kronor (inklusive evakuering och markköp). Även fast vi misstänker att bygget kommer bli överklagat så har förvaltningen löpande haft en diskussion med Länsstyrelsen. Vilket gör att förslaget anpassats efter hand.

Bakom förslaget står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet. Moderaterna och Folkpartiet vill börja om från början och bygga på Duvmossen.

Jag är glad över att fem av sju partier nu tar ansvar för staden.