Raka spåret?!

mars 7, 2014 1:24 e m

Metro uppmärksammar i en artikel att beslutet om tvärbana till Kista äntligen är på väg. Det har Sundbyberg slagits för länge. Även fast rubriken är tillspetsad så sätter den fingret på några av problemen med planeringen av kollektivtrafik i Stockholm.

Sundbyberg är Sveriges snabbast växande kommun. Mycket beroende på vår nya stadsdel i Ursvik. Efter mycket diskussioner enades Sundbyberg, Stockholm och SL om att tvärbanan skulle dras genom Ursvik istället för över Rinkeby för några år sedan. Byggstart planerades till 2014 (det vill säga i år). Dock har den moderata ledningen i landstinget valt att skjuta på starten till 2016 vilket gör att driftstart blir 2021. Istället prioriterades banor i centrala Stockholm. Det har inneburit att ett av Sveriges största utbyggnadsområden saknar spårtrafik i ytterligare sju år, vilket leder till ökat bilberoende. En katastrof, speciellt med tanke på att busstrafiken inte fungerar som den ska.

Utöver att tvärbanan till Kista nedprioriterats i omgångar så är det andra problemet att SL, enligt det politiska uppdraget, bygger dyra banor anpassade för hög hastighet. Säkerheten är enormt hög och antalet stopp minimeras, allt för hastighetens skull. I grunden ett tankefel. För tvärbanans viktigaste roll är att knyta ihop snabbare kommunikationer, såsom de olika tunnelbane- och pendeltågslinjerna. Men idag planeras tvärbanan som en tunnelbana över jord. Och på vissa sträckor är det absolut inga problem med det, men i stadsmiljöer blir det desto mer problematiskt.

De höga hastigheterna ställer krav på enskilda banor med staket runt, som skapar nya barriärer. Det blir också fler långa broar som bidrar till otrygghet och försvårar för bostadsbyggnation och trevliga stadsmiljöer. Se hur tvärbanan bredvid Ankdammsgatan i Solna tillåtits bli en nya barriär, som är svår att passera både för gående och cyklister. Samtidigt är sträckan för kort för att komma upp i någon högre hastighet. Dålig stadsplanering helt enkelt. Men det är inte ingenjörerna på SL:s fel, i grunden är det politikerna med Christer G Wennerholm i spetsen som bär ansvaret.

Jag vill självklart få till en så snabb lösning som möjligt. Samtidigt är det ett problem att politikerna i SL vill bygga tunnelbana ovan jord, istället för spårväg. Den absurda konsekvensen av tidsjakten är att antalet hållplatser minskas, vilket bidrar till att färre har nytta av tvärbanan.

Men det är inte bara jag som har åsikter. Varje dag vaknar 755 barn upp i Ursvik. Många föräldrar skjutsar och hämtar barn till och från skolan. Vardagen måste fungera för dem. Vare sig det handlar om att en busshållplats ska flyttas eller om en väg ska byggas om eller om bussarna ska gå med tätare intervaller

Därför kommer jag under måndag och tisdag morgon nästa vecka stå och möta dem som åker buss 504 från Backstugevägen i stora Ursvik. Från klockan 07.00. på morgonen kommer jag stå där på plats och ta emot synpunkter på vad som måste bli bättre med busstrafiken i Ursvik.

Desto mer jag vet desto enklare är det för mig att ställa krav mot SL och Landstinget och driva på förändring för Sundbybergarnas bästa.