Sturegatan lever, länge leve Sturegatan

november 12, 2014 5:18 e m

Sundbyberg streetFå saker är så Sundbybergskt som Sturegatan. För oss som bor i Sundbyberg är det dit man drar sig på lördagspromenaderna, det är där som alla stora stadsfester har sin utgångspunkt. Det är också Sturegatan som på något sätt definierar Sundbyberg som en charmig småstad.

Under de 12 åren jag bott i Sundbyberg har staden utvecklats enormt. Där Swedbanks kontor nu ligger låg tidigare en mack och parkeringsplats, Signalfabriken var tidigare ett halvtomt kontors-/industriområde och Esplanaden en öde bakgata. Området kring Bällstaån var risigt med en smal grusväg, som låg inklämt nedanför ett elverk och en stor bilparkering. Vår stad har med de senaste årens utveckling haft möjlighet att renovera gator och torg, vilket gjort staden trevligare. Framförallt har utvecklingen lett till att nya butiker, restauranger och verksamheter har kunnat etablera sig här, bland annat H&M.

När jag i måndags fick möjligheten att träffa vår aktiva Stadskärneförening lyftes en oro för utveckligen. Känslan som vissas lyfte, och som även kommer från endel medborgare, är att Sturegatan dör. Jag tar oron på allvar men tycker att bilden behöver nyanseras något.

Sturegatan, Stationsgatan och Nybergs torg utgör det geografiska centret i centrala Sundbyberg. Under de 13 åren som jag i princip dagligen rört mig i området har det skett många förändringar. Butiker har flyttat, det har öppnats nya butiker, vissa har stängt igen medans andra finns kvar. Det har tillkommit ett populärt kafé som bidrar till ökat folkliv även på kvällarna och en ny restaurang har öppnat. Likaså en ny klädesbutik. Många av de befintliga butikerna fortsätter att locka kunder, som efterfrågar en personlig service och hög kvalité.

Men innan mötet med stadskärneföreningen tog jag en kort promenad med en av mina medarbetare och kunde konstatera att antalet tomma lokaler på Sturetagan (från Stationsgatan och bort mot Betlehemskyrkan) är tre till antalet, samtidigt som någon av dem håller på att göras iordning för ny kund.

Vakansläget i centrala Sundbyberg i övrigt är varierande. I ”Källan”-huset finns det tre tomma lokaler, vid Nybergs Torg är alla lokaler uthyrda, längs Järnvägsgatan är i princip alla lokaler uthyrda och området från Stationsgatan ner mot Hemköp är det bara gamla Lindex som står tomt. På Landsvägen hyrdes nyligen en butik ut till Kjell o Co och då kvarstår några få tomma lokaler i Förvaltarens stora kvarter Bageriet. Samtidigt har konkurrensen hårdnat och kommer att bli än hårdare.

Därför krävs att vi tar oron på allvar, staden måste fortsätta att utvecklas. Några saker är redan gjorda, bland annat har fritidsgården på Stationsgatan flyttat till Ängskolan, vilket möjliggör för en ny butik eller restaurang i bästa läge. Dessutom har gången under järnvägen till Sundbyberg torg fräschats upp och städningen har förbättrats. Gatubelysningen ses över, det finns investeringspengar avsatta för att förfina miljöerna.

I Mitti har brottsligheten uppmärksammats utifrån några incidenter som skett. Samtidigt konstaterar polisen att brottsligheten sjunkit i Sundbyberg och att den jämfört med andra liknande kommuner är låg. Men för att öka tryggheten har polisen ökat sin synlighet och staden har också hyrt in väktare.

Mötet slutade dock i positiv anda. Tillsammans mellan staden och Stadskärneföreningen ska vi fortsätta att lyfta Sturegatan med omgivning. Både fysiskt i miljön men också med fler arrangemang och marknadsföring.

För Sundbyberg är unikt. Vi är en riktig stad och där är det lokala utbudet av bra butiker jätteviktigt. Här finns unika butiker, sida vid sida med kedjor, i Sundbyberg finns det mesta du behöver. Staden, handlarna och fastighetsägare kan göra mycket, men i slutändan handlar det om att vi som bor i Sundbyberg ska värna vårt centrum. Genom att röra sig i hela vårt centrum och inte bara vara orolig för utveckligen, utan även handla mer lokalt.

Men framtiden för centrala Sundbyberg ser ljus ut, även om årstiden ser mörk ut. Om några år kan vi skapa en helt ny stadskärna, det är en fantastisk möjlighet. Fram tills järnvägen åker i backen måste vi dock värna och förbättra det som redan finns.