SAAB till salu, Kommunstyrelse och kommunfullmäktige

november 29, 2010 2:32 e m

Klockan 07.45 kunde jag förvånat konstatera att min bil dagen till ära inte ville starta. Vilket bidrog till en mindre bra start på dagen. Dessutom som jag lovat Alexander att vi skulle samåka till kommunstyrelsen, so hade starttid kl 08.00, vilket är ganska logiskt med tanke på att vi i princip är grannar. Eftersom tidsmarginalen var knapp blev vi tvungna att dela en taxi till stadshuset.

Extra kommunstyrelsemötet hanterade följande beslut:
– 12 reglementen för nämnder och styrelser (som ska upp på KF ikväll)
– partistöd och arvodesreglementet för förtroendevalda
– lite planuppdrag
– försäljning av fyra fastigheter från Förvaltarens sida
– bolagsordningen för det nybildade Sundbybergs Infrastruktur AB
– en skola mitt i staden

Och sjävklart den nya budgeten för 2011 – 2012. En stark budget, vi kommer behålla skattesatsen på 19:03 (en av de lägsta i landet och på den nedre halvan i länet) samtidigt som vi kan fortsätta vara skuldfria. Under 2011 tillförs verksamheterna sammanlagt 120 miljoner kronor. 93 miljoner är volym- och kostnadskompensation, det vill säga medel som tillförs beroende på att antalet brukare och kostnaderna ökar. Utöver det tillförs verksamheterna 17 miljoner kronor i särskilda politiska satsningar. Bland annat på ökad kvalité inom äldreomsorgen, sänkt timtaxa inom hemtjänsten med mera. Jag återkommer till detta längre fram.

Moderaterna lade även fram sitt budgetförslag, vilket jag ska noggrant studera före budgetfullmäktige den 20 december.

Två viktiga stadsutvecklingsfrågor är de planuppdrag som gavs för att utveckla Posten 7, den stora röda fastigheten på Stationsgatan. Det ska prövas möjligheten att bygga på huset med 11 nya hyresrätter. En förtätning på höjden kan man säga. Det andra planuppdraget handlar om Cirkusängen i Lilla Alby som ska prövas för byggnation. En attraktiv del av Sundbyberg som nu kan utvecklas som en ny och viktig entré till Sundbyberg.

Även fyra fastigheter var uppe för försäljning. Det är Förvaltaren som säljer fyra fastigheter för ombildning. I enlighet med våra reglementen måste alla försäljningar över ett visst belipp upp till kommunfullmäktige för beslut.

Med dessa ombildningar har nu halva etapp 2 genomförts. Ombildningarna har på många sätt varit kontroversiella. Det vitktiga för socialdemokraterna har varit att säkra Förvaltaren som ett starkt och stabilt bostadsbolag. För att få ett bättre sammansatt bestånd har det funnits behov av att sälja och bygga nytt. Bolaget har cirka 8 200 lägenheter och har börjat bygga 200 nya lägenheter i Stora Ursvik. De närmaste åren ska Förvaltaren fortsätta utvecklas som en god värd och samtidigt vara en aktiv fastighetsägare i kommunen.

Ett annat viktigt ärende var beslutet att ge i uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att hyra en lokal för en ny gymnasie- och senaredelsskola i centrala Sundbyberg. Efterfrågan på skolplatser är stort i Sundbyberg, samtidigt som kommunen med omland växer mycket de närmaste åren. Därför är det av vikt att vi redan nu strategiskt arbetar långsiktigt för att få fram nya lokaler i de centrala delarna av staden.

Ikväll har vi kommunfullmäktige sammanträde, med inte mindre än 75 ärenden på listan. Min förhoppning är att det blir bra och sakliga diskussioner på mötet, samtidigt som jag gärna kommer hem i hyfsad tid…