Samarbete för bättre resultat

december 2, 2013 5:15 e m

I mitt senaste blogginlägg kunde man läsa om våra satsningar på skolan i Sundbyberg. Nästa år är det sju miljoner riktat till högstadiet. Pengarna möjliggör att anställa fler lärare, investera i datorer och annat pedagogiskt material, samt se till att öka stödet till de elever med störst behov.

På kvällens kommunstyrelse tar vi nästa steg för att förbättra Sundbybergs skolor.

Vi tar initiativ till att inrätta en skolgrupp direkt under kommunstyrelsen, dit alla partier i kommunstyrelsen får utse en representant. Tillsammans med lärarfacken, föräldraföreningar, tjänstemän och berörda organisationer ska vi lägga förslag på hur skolan ska förbättras.

Ett första steg är att få en gemensam bild av hur det ser ut i våra skolor. Idag finns det mycket olika statistik, många olika åsikter och påståenden om våra skolor. Men inget är svart eller vitt, det finns saker vi är bra på i Sundbyberg och det finns saker vi kan bli bättre på.

Utifrån en gemensam grundsyn kan vi sedan hjälpas åt att fokusera på rätt åtgärder. Under våren 2014 ska arbetsgruppen presentera ett första förslag på åtgärder som kan göras för att våra skolor ska bli bättre.

För den lokala skolutvecklingen är det viktigt med ett gott samarbete. Skolan måste få lugn och ro för att fungera. Detta stöds av forskningen som visar att bred politisk samsyn är helt avgörande för förbättrade skolresultat. Jag tror också att de flesta föräldrar med barn i skolan håller med. Man vill att det ska fungera helt enkelt.

Vi har ett uppdrag och ett förtroende att förvalta. Det är så enkelt att i Sundbyberg ska alla barn ha rätt att lyckas, oavsett bakgrund eller vilken skola du går på.