Senast lästa bok

september 28, 2010 9:18 e m

Vet inte om jag ska känna mig förnärmad över att min medarbetare Pia förvånat utbrast ”läser du böcker?” när hon gjorde entre på mitt rum idag. Reaktionen kom sig av att en skönlitterär bok låg på mitt skrivbord. Jo, jag läser böcker. Till och från ganska många och ofta flera samtidigt. Tidsbrist leder dock till att jag sällan kommer till det spännande slutet, undantaget när jag har semester alternativt är på resande fot. Vilket jag är väldigt sällan sedan jag tillträdde som kommunstyrelseordförande.

En av alla böcker som ligger på nattduksbordet och som väntar på att bli färdigläst är ”Världens lyckligaste folk” av Lena Sundström. Efter att ha läst nästan halva boken vågar jag mig på att ge en läsarrekomendation. Boken är en betraktelse över utvecklingen i vårt södra grannland Danmark, där det främligsfientliga partiet Dansk Folkeparti rönt stora framgångar. En rescension av boken går att läsa på SvD. En tankeväckande bok, iallafall så långt jag kommit.

Eftervalsanalyser duggar i övrigt tätt för tillfället. Själv känner jag att det är lite väl nära inpå valet för att kunna ha en klar analys. Dock kan jag konstatera att de slutsatser som den valanalysgrupp som tillsattes i Stockholms läns partidistrikt efter förra valet drog i stort fortfarande håller. Socialdemokraterna i Stockholm har inte lyckats bli ett relevant alternativ för flera stora väljargrupper. Det är beklagligt och ställer stora krav på att vi vågar utvärdera och kritisera både vår politik och vårt sätt att arbeta. Och fortsätter arbetet med att finna nya lösningar på de problem som finns i vårt Stockholm. För det går inte att blunda för den tilltagande segregationen, att det fortfarande finns barn som inte lyckas i skolan, att arbetslösheten är alltför hög och att bostadsbristen ökar. Vi har idéer och lösningar på mycket, men inte allt.

Lite glädjande är att Socialdemokraterna i Sundbyberg fått ett ökat antal röster i det kommunala valet. I kommunvalet röstade 7 021 på oss, en ökning med 198 röster från förra valet. I kommunen har vi fått 1 023 fler röster jämfört med riksdagsvalet där vi fick stöd från 5 998 sundbybergare.

På vårt styrelsemöte imorgon kommer en valanalysgrupp utses. De slutsatser som dras i den analysen kommer utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi har under den gångna mandatperioden haft många framåtriktade politiska diskussioner. Vi har omprövat vår politik, öppnat upp våra processer (bland annat genom det primärval som genomfördes förra året och som ledde till att Svenska Dagbladets ledarsida kallade Sundbyberg för ”Demokratins vattenhål”) och gett utrymme för fler att komma till tals. Det arbetet ska vi fortsätta med under den kommande mandatperioden. För fler erfarenheter, tankar och idéer behövs i det politiska arbetet, inte minst i vår region.