Skolan och förskolan först

april 28, 2014 3:32 e m

20131216-201815.jpgIdag lägger vi förslag om att tillföra ytterligare 10 miljoner kronor till våra prioriterade verksamheter. Sundbyberg fortsätter växa kraftfullt, vilket gör det extra viktigt att prioritera skolan och förskolan.

Tidigare i år tillsatte vi en parlamentarisk grupp vars uppdrag var att ta fram en färdplan för vad som krävs så att alla barn ska lyckas i våra skolor. I gruppen ingår alla politiska partier från KS, fackförbund och personal, som gemensamt ska ta fram idéer, och minska käbblet som ibland kan uppstå. Vi vill skapa långsiktiga spelregler och ge möjlighet för våra duktiga lärare att fokusera på sitt jobb.

Sundbybergs skolresultat har förbättrats de senaste åren. I årskurs sex tillhör våra elever de bästa i landet vad gäller resultaten i matematik och engelska. Andelen elever som får godkända betyg i nian förbättras. Vi vill fortsätta utvecklingen och föreslår därför ytterligare fem miljoner kronor i år till Grundskole- och gymnasienämnden. Pengarna ska fördelas till de skolor där behoven är som störst. Samtidigt reserveras endel av pengarna för att kunna genomföra de förslag som kommer fram i den parlamentariska skolgruppen. Med ökade resurser och gemensamt fokus ska våra skolor fortsätta bli ännu bättre.

Ett annat område som påverkas av tillväxten är förskolan. Trots att antalet barn har ökat, klarar vi av att leverera plats inom tre månader. Vi har även ökat andelen förskollärare. Det som oroar är att personaltätheten har försämrats och att barngrupperna växt. Därför tillför vi ytterligare fem miljoner till förskolan. Resurserna riktas dit behoven är som störst. Samtidgit anställer vi även en  förskolepsykolog.

Våra skolor och förskolor ska dessutom vara fräscha för barnen. I många kommuner uppmärksammas nu att toaletterna är i så dåligt skick att barnen inte vill gå på toaletten. Det är inte acceptabelt, så ska det inte vara i Sundbyberg! Därför får Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över alla skol-, förskole- och fritidsgårdstoaletter. De som behöver ska renoveras så de blir fräscha. För detta tillförs två miljoner kronor i investeringspengar.

Detta är några av de satsningar vi gör nu. Min förhoppning är att vi även får ett regeringsskifte på nationell nivå, då får Sundbyberg 10 miljoner i statsbidrag för att minska barngrupperna i skolan. Det motsvarar ungefär 20 lärartjänster. Nu är det dags för en regering som sätter skolan före fortsatta skattesänkningar.