Slaget om ekonomin

februari 6, 2014 9:33 e m

Länge har förtroendet för Borg varit rekordstort. Men enligt en SIFO undersökning har svenska folket börjat omvärdera läget.

Vilket kanske inte är så konstigt. Ofinansierade skattesänkningar har lett till budgetunderskott. Dagens skattesänkningar finansieras med lån. Och ändå föreslås nya skattesänkningar. En farlig väg att gå. Att bygga en stark ekonomi tar lång tid, men raseras snabbt. Det vet Göran Persson allt om. Som finansminister blev han tvungen att sanera ekonomin efter moderaternas tre år vid makten 1991-1994. Och historien verkar upprepa sig, fast den här gången är det Magdalena Andersson som får göra jobbet.

Lokalt kan vi dock glädja oss åt en stark ekonomi. Trots Sveriges 13:e lägsta skatt och länets 10:e lägsta (18.88 kr/hundralapp), så har vi råd att investera i välfärden. Vi tillhör de kommuner i landet som lägger mest pengar per brukare på förskolan, skolan och äldreomsorgen.

En av anledningarna till att vi kan göra det är vår befolkningsstruktur. Sundbyberg har historiskt en överrepresentation av invånare i åldern 18-65 år, som jobbar och samtidigt inte använder den offentliga servicen i någon större omfattning.

Ett annat skäl är att staden ständigt jobbar med att jobba smartare och effektivare. Förra året engagerades alla förvaltningar i att komma med konkreta förslag på hur vi kan jobba smartare. Över 500 konkreta förslag togs fram av stadens anställda. Sammanlagt har verksamheterna jobbat 18 miljoner smartare bara i år. Ovanpå det bidrar Sveriges högsta tillväxt till att skatteintäkterna ökar.  

En annan viktig anledning är stadens stora tillgångar. När andra kommuner i Stockholm, däribland Solna, valde att sälja stora delar av sina allmännyttor behöll vi vår. Idag äger staden fastigheter för en bit över 10 miljarder i Förvaltaren. Utöver det äger vi många egna fastigheter. Trots stora investeringar har staden inga lån, vilket gör att vi inte har några räntekostnader.

Men en låg skatt är för mig inget självändamål. Vi ska ta ut den skatt vi behöver för att ha en bra verksamhet. Men ambitionen är att erbjuda en bra verksamhet för så låg kostnad som möjligt. Och när vi kan ska vi sänka skatten, när vi behöver ska den höjas.