Solna och Botkyrka utklassat (i labyrinten)

april 22, 2014 5:59 e m

20140318-172553.jpgIdag var det då äntligen matchdag. De mentala förberedelserna har pågått en tid, den fysiska fick vi dock lösa på plats. Och Team Sundbyberg utklassade både Solna och Botkyrka.

Eller utklassning var att ta i. Sundbyberg, representerat av mig och Järntorgets VD Martin Arkad, lyckades lösa Stockholms Byggmästareförenings labyrintspel på 19 sekunder. Två sekunder snabbare än Botkyrka och mindre än halva tiden mot Solna. Men det viktigaste är ju inte att vinna utan att delta (eller?). Själva labyrinten visar vikten av en god samverkan mellan byggare och stad för att något ska hända. I processen, från ide till verklighet, finns det 42 steg att passera enligt Byggmästarföreningens spel. Krävs många aktörers inblandning för att allt ska falla på plats.  

Planprocessen (från ide till inflyttning) tar långt mer än 19 sekunder även i Sundbyberg. Och varierar kraftfigt mellan olika kommuner och projekt, från två år upp till flera år.

Sundbyberg är den kommun i landet som bygger allra mest per invånare för tillfället, bara Sveriges fyra största städer bygger mer i reella tal. Förra året växte Sundbyberg med 4,5 procent och prognosen för i år visar på en tillväxt på uppemot 6-7 procent. Det är utmanande att växa så mycket, framförallt med tanke på att vi måste hinna med att bygga förskolor, skolor och äldreboenden. Något vi klarat hittintills även fast det kostat på.

Men det räcker inte att Sundbyberg och ett fåtal andra kommuner (Solna, Sigtuna och Borkyrka bland annat) tar ansvar för regionens tillväxt. Alla kommuner i Stockholm måste bidra. Skälen till varför det inte byggs mer är lika många som det finns tyckare. Byggmästarföreningen har därför sammanställt tio punkter för ett ökat bostadsbyggande.

Sundbyberg är duktig på många av dem redan. Det vi jobbar med är bland annat förbättrad dialog, både med intressenter i form av byggare, men också med Sundbybergarna. Byggmästarföreningen trycker också på vikten av tydliga krav från kommunens sida, så de som vill bygga vet vad som gäller, det underlättar i hela processen. De tycker även att kommunerna måste driva en aktiv markpolitik, det vill säga prissätta marken på rätt nivå beroende på vad som ska byggas. Det går inte att bara försöka kräma ut så mycket som möjligt för varje markplätt.

En viktig punkt, som uppmärksammas alldeles för lite, är bristen på tjänstemän med rätt utbildning i regionen. Framförallt i Stockholm är det svårt att rekrytera medarbetare, fler måste utbildas och kommunerna måste bli bättre på att attrahera och behålla duktiga medarbetare. För utan en väl fungerande tjänstemannaorganisation kan politiken vilja hur mycket som helst, det blir ändå inte så mycket aktion.

Ett sammandrag från samtalet hittar du på Byggmästarföreningens hemsida och framförallt, se hur jag och Martin spelar labyrintspelet.