Stadens själ

januari 26, 2014 7:40 e m

Vad är egentligen Sundbybergs själ?

Det var temat för det andra av sex dialogmöten om hur staden ska se ut när järnvägen är nergrävd 2025. Bibliotekets samlingssal var knökfull, 120 intresserade Sundbybergare, byggare och andra berörda var på plats.

20140126-205416.jpgDet som skiljer Sundbyberg från andra städer i regionen är att vi är en järnvägsstad. Uppbyggd kring Mälarbanan, som drogs från Stockholm till Västerås över A P Löfströms ägor efter mycket påtryckningsarbete i början på 1900-talet. Tidigt utvecklades en stark industri och redan från start var de sociala frågorna i fokus. Innovation och framtidstro har allt sedan dess präglat stadens utveckling.

En stor blandning av talare fick ge sina perspektiv på Sundbyberg. Inger Gran som flyttat ut och in flera gånger, lyfte bland annat kontakten med himlen som något karaktäristiskt. Och att vi hälsar på varandra, finns en närhet mellan oss som bor här.

20140126-205425.jpgCatherina Fored, VD på Sveriges arkitekter, inledde med  Oskar Linnros och ”Ack, Sundbyberg”. Och beskrev Sundbyberg som en spännande och dynamisk stad. Som är modig och som sticker ut.

Forskarna Alexander Ståhle och Mia Wahlström lyfte upp vilka kvalitéer som gör en plats attraktiv. Täthet, goda kommunikationer, närhet till grönområden och dessutom att en stad har förmågan att utvecklas i takt med tiden. Även konsten/kulturen var representerad i form av Marabouparken och Bettina Persson.

I det efterföljande 20140126-205447.jpgsamtalet lyfte många Sturegatan som en viktig del av vår själ. Andra nämnde att Sundbybergs själ är viljan att växa och utvecklas, att vi är en inflyttarstad vilket skapar en särskild sprängkraft.

För stadens själ utgörs ju egentligen av alla vi som bor här.

Men en sak är säker, få städer har så engagerade medborgare som Sundbyberg.