Stekhett – det går bra nu

februari 21, 2012 8:00 f m

I veckan publicerades Sundbybergsbilagan, med det passande namnet ”Stekheta Sundbyberg”, i Dagens Industri. Bilagan hade inte helt oväntat temat tillväxt, som så ofta när det handlar om vår stad. Fleratalet artiklar handlar om de spännande projekt som just nu pågår i en av Sveriges mest expansiva städer.

Allt från kommande byggprojekt i Hallonbergen där det planeras för flera hundra nya bostäder, bland annat i ett högre hus med spännande arkitektur. I området planeras det även för studentbostäder, något som den politiska ledningen arbetat hårt för. Hallonbergen är ett av Sundbybergs mest spännande områden, som kommer utvecklas väldigt de närmaste åren. I det arbetet är det viktigt att medborgarna känner sig delaktiga och därför arbetar vi aktivt med dialogen. Allt vårt arbete med att utveckla Hallonbergen ska utgå från de som redan bor i området.

Ett annat spännande projekt som det skrivs om är Swedbanks nya huvudkontor i centrala Sundbyberg där bankens koncernledning och 2500-2800 medarbetare kommer flytta 2013.

Sundbyberg växer vilket jag är stolt över. Men det kräver mycket arbete och ett stort engagemang från politiker, tjänstemän, byggföretag med flera. Sammanlagt har vi nu planer för 8000 nya bostäder de kommande 10 åren. Staden mår bra av tillväxt, det leder till ett större utbud av butiker, restauranger, krogar och annat. Men det ger även möjlighet för oss att förbättra den kommunala servicen när vi blir fler skattebetalare som delar på kostnaderna. Möjligheten att utveckla och förbättra den kommunala servicen är god när verksamheterna kommer öka med 50 procent. Ovanpå det kan vi lägga till att det är klimatsmart att bo många på liten yta, framförallt i den stad som har Sveriges bästa kollektivtrafik. Men tillväxt är inget som sker med automatik, det krävs politisk vilja och engagemang.

Det är stor skillnad mellan de olika kommunerna i Stockholm vad gäller ambitioner för byggandet. Framförallt är det Sigtuna, Solna och Sundbyberg som de senaste åren byggt mest. Vi är några som tar ett stort ansvar för att Stockholm ska kunna fortsätta växa. Varje dag flyttar det in motsvarande två SL bussar med nya Stockholmare, till Sundbyberg flyttar det varje dag motsvarande en full Taxi 020 bil.

Men även om trycket är högt på de kommuner som ser ett värde i att växa finns det mycket som kan göras på nationell nivå.

Idag är det stor brist på lägenheter som kan efterfrågas av studenter och ungdomar. Där krävs att staten tar ett större ansvar och återinför det stöd som fanns för studentbostäder tidigare. Detsamma gäller för att få igång en större nyproduktion av hyresrätter. Så det behövs en bättre nationell politik, med ökat stöd till byggande av hyresrätter, ungdoms- och studentbostäder, förenklad planprocess med mera. Men i väntan på regeringsskifte får vi i kommunerna göra så gott vi kan