Största och minsta möttes

mars 27, 2014 11:12 e m

I veckan besökte jag Kiruna. Det blev ett spännande möte mellan Sveriges största respektive minsta kommun till ytan.

Likheterna mellan våra två städer finns där, även fast olikheterna är desto större. Kiruna är helt beroende av malmbrytningen från världens största underjordiska gruva. Varje dag tas det upp malm motsvarande fyra Eiffeltorn. Samtidigt ska nu produktionen öka än mer och sakta men säkert hotas centrala Kiruna av sprickor.

Därför måste stadskärnan nu flyttas några kilometer, en jätteprocess som ska betalas av statliga gruvbolaget LKAB. Och det är brådskande, redan om 2-3 år riskerar de första husen påverkas av sprickbildning. Men pengar finns, malmen är idag värd många hundratals miljarder.

Att få bygga en helt ny stad, där det garanterat kommer bo folk, är en enorm möjlighet. Där kommer likheterna. Både Kiruna och Sundbyberg har jobbat med täta medborgardialoger för att få medskick från boende. I Ursvik blir det ungefär 5500 bostäder, i Kiruna 3000. Både Kiruna och Ursvik kommer området byggas upp runt ett centraltorg, där det kommer finnas affärer, restauranger, skola, vårdcentral och kulturverksamhet.

Ambitionen är i båda fallen att investera i en god miljö mellan husen. Bra material, gott om offentlig utsmyckning, det ska vara grönt och finnas plats för människor att mötas. I Kiruna handlar det om ett nytt Folkets hus och ett fantastiskt runt stadshus. Vad som blir Ursvik motsvarighet jobbas med för tillfället.

Att bygga städer under en begränsad tid är svårt. Framförallt gäller det att undvika likriktning, som blev så vanligt när miljonprogrammen byggdes. Därför är variationen i arkitekturen avgörande. Samtidigt som det inte får bli för dyrt, en svår balansgång.

För att det ska bli riktigt bra krävs samverkan mellan kommuner, byggare, planerare, arkitekter och framförallt medborgare. Vi har mycket att inspireras av Kiruna och Kiruna har mycket att inspireras av oss. För även om mycket skiljer oss åt så har alla Sveriges 290 kommuner samma krav och förväntningar på sig. Och båda städerna har det som krävs för tillväxt – en politisk vilja och vision. Dessutom med professionella organisationer som klarar av att leverera.>

20140328-102927.jpg