Studentbostäder – hur svårt kan det vara?

april 7, 2015 8:54 f m

xlnt1   Förra mandatperioden lovade finansborgarrådet Sten Nordin att Stockholm skulle bidra med 4400 nya studemtbostäder. Från Sundbyberg, som är en tjugondel så stort, valde vi att matcha löftet och lovade därför 220 studentbostäder.

För studenter är det viktigt med god kollektivtrafik och närhet till butiker, eftersom de saknar bil. Utifrån det är Hallonbergen perfekt, med tunnelbanan kommer du till centralen på 13 minuter och bussar går direkt till Stockholms Universitet. I Hallonbergens centrum hittar du två mataffärer, bibliotek, restaurang och kafé.

I Hallonbergen har vi hittat tre lämpliga platser för XLnt2studentbostäder, två tillfälliga och en för ett permanent projekt. Utöver det kommer delar av Lötsjögården, idag äldreboende, byggas om till studentbostäder om några år. Det innebär att vi kan bidra med ungefär 250 studentbostäder, bara i Hallonbergen. Utöver det har vi ideer om möjliga projekt i Ursvik, centrala Sundbyberg och Rissne.

För ett område är studenter bra. De konsumerar mycket lokalt och bidrar till mer liv och rörelse.

Vid Hallonbergsskolan har nu den första etappen av studentbostäder börjat byggas i samarbete med Sundbybergsföretaget XLent Living. De xlnt465 lägenheterna byggs med tillfälligt bygglov, vilket gör att planprocessen kortats väsentligt (åtta månader). På tillfälligt bygglov får de stå fem år, med möjlighet att förlänga till femton år. Byggstart var i mars och inflyttning blir i september. Lägenheterna kommer förmedlas av SSSB.

Lägenheternas stomme utgörs av fraktcontainrar som är 12,2 meter långa och 2,5 meter breda. De väger cirka 7 ton styck och levereras interiört färdiga på plats. Lägenheterna är 26 m2 stora och är indelade i tre rum; kök med mat(studie)plats, toalett, samt sov- och arbetsrum. Alla lägenhter är tillgänglighetsanpassade och genomgående, med stora fönster ut mot en fransk balkong. Utanpå xlnt3containrarna byggs fasad och sätts upp ett tak. Byggkostnaden blir låg vilket gör att hyran hamnar på 5 000 kronor, och då ingår hemförsäkringen, 100 mbit bredband, digitalt kanalbutbud, värme och el blir den totala hyran 5 000 kronor. Vilket ska jämföras med ett vanligt studentrum (13-15 kvm) på samma geografiska läge kostar ungefär 3500-4000kr/månad.

Fördelarna med att det är containrar är att de i grunden är lätta att flytta till nya platser. Det krävs inte så mycket grundläggningsarbeten och hållbarheten blir god. Även fast detta inte löser bostadsproblemen så är det en början. Permanenta lösningar tar för lång tid, därför behövs även tillfälliga projekt. Dessutom leder det till att områden som väntar på permanent bebyggelse under en period går att använda för annat. Genialt i en region som vår.