Studentbostäderna i Hallonbergen klara

september 16, 2015 3:25 e m

studentbostad1Nyligen började tusentals studenter sina studier på något av Stockholms universitet eller högskolor. Många ser med glädje framemot studietiden, ett viktigt steg in i vuxenlivet om du är ung. Samtidigt ångesfyllt, med tanke på Stockholms skriande brist på studentbostäder.

År efter år kommer larmrapporterna som visar att bostadsbristen är tillväxthämmande. Duktiga studenter väljer bort Stockholm eftersom de inte får någonstans att bo. Därför är det extra allvarligt att Boverket i dagarna kom med en rapport som visar att regionen fortsätter att släpa efter i bostadsbyggandet. Undantaget är dock studenbostäder, där det senaste åren skett en kraftsamling för att få igång byggandet i form av projektet Sthlm6000+.

studentbostad3Projeketet har gett resultat, idag finns det atagna detaljplaner för 7 031 studentbostäder. Det har dessutom påbörjats 2208 bostäder och 911 inflyttade bostäder.

Sundbyberg är givetvis med och bidrar även här. Det första studentbostadsprojektet som drog igång var XlntLivings projekt i Hallonbergen som jag skrivit om innan. Idag invigdes boendet, ett mycket lyckat projekt som gått rekordsnabbt att få fram. Första etappen är nu på plats och jag kommer följa det noggrant för att se hur det utvecklas. Om det blir framgångsrikt är vi öppna för att avsätta mer mark för tillfälliga bygglov, mark som kan avvaras under 10 års tid.

studentbostad4Vi har även några projekt på gång för permanent bebyggelse. Målet är att de närmaste åren få fram sammanlagt 220 nya studentbostäder. Min förhoppning är att fler kommuner ska bidra, Stockholm mår bra av studenter och vi måste fortsätta vara en attraktiv region att flytta till för framtidens studenter.

Apropå att bidra pågår för tillfället Business Arena på Waterfront. Där samlas företrädare från fastighetsbranschen och kommunerna för att under två dagar diskutera aktuella frågor rörande byggande. Såklart är Sundbybergs Stad på plats, vi är ju den kommun som de senaste åren vuxit allra mest och de studentbostad2kommande åren kommer vi att fortsätta bygga mest i landet räknat per invånare. Imorgon klockan 16.00-17.00 arrangerar vi ett fördjupningsseminarium där vi berättar mer om de långsiktiga planerna för staden och dess utveckling.