Sundbyberg blir bättre när vi bygger

december 8, 2015 3:06 e m

Om ett år är den nya strandpromenaden i Sundbyberg helt färdig. Det har varit ett långt projekt, som började planeras för mer än 10 år sedan.

Ett gammalt industriområde har nu genomgått en stor förändring, från en otrygg och otrevlig remsa vid vattnet som knappast bjöd in till promenader till en ny park och torg i bästa västläge. Allt har gjorts möjligt genom de bostäder som byggts och som ramar in området. Projektet frigjorde också pengar som finansierat renoveringen av Tuvanparken och den helt nya Strandpromenaden. Ett bra exempel på hur Sundbyberg utvecklats positivt de senaste åren.

576x325 MartinsonsoFolkhem 1208Exemplena är många, nya butiker, restauranger, utbyggda skolor, renoverade parker – allt ett resultat av expansionen. Märkbart är också hur det blivit alltmer attraktivt att bo i  Sundbyberg, där inte minst priserna på bostäderna är en värdemätare. Under de senaste åren har priserna mer än fördubblats. Det är förstås inte bara positivt. Den stora utmaningen är att få fram fler bostäder som kan efterfrågas av fler. Därför behöver den svenska bostadsmarknaden utvecklas med fler segment med bostäder i andra prisklasser som kan efterfrågas av fler grupper. Men för det behövs ett omtag på den nationella bostadspolitiken. Och framförallt måste det byggas mer, inte mindre.

Sundbyberg har visat att det går att växa, på ett bra sätt. En klar majoritet av Sundbybergarna tycker också att de senaste årens utveckling är positiv. I mina möten med den klick som tycker att Sundbyberg byggts sönder, att staden har växtvärk och att ”Sundbybergsandan” försvunnit har jag slagits av att de har en grundläggande sak gemensam – de har en bostad att komma hem till.

Detsamma kan sägas om den nya majoriteten som nu annonserat att byggtakten ska dras ned, och att det ska bara byggas på hårdgjord yta. Vad detta i praktiken innebär är fortfarande höljt i dunkelt, kanske kommer det ett svar så småningom. Men en sak är iallafall säkert, dagens bostadsbrist löses inte genom lägre ambitioner och att det byggs mindre. Utan en god tillväxt kommer stadens service försämras, restaurang- och butiksutbud sakta utarmas och det blir stopp för investeringar i skolor, förskolor, gatumiljöer och parker.

Och vad gäller sundbybergsandan så känner jag mig trygg i att den inte är statisk – utan välkomnande, öppen och dynamisk. I Sundbyberg är vi många som vet att staden blir ännu bättre när vi jobbar och utvecklar den tillsammans.