Sundbyberg fortsätter att utvecklas

maj 13, 2015 3:59 e m

sumpan2I måndags publicerade SCB befolkningsstatistiken för första kvartalet 2015. Sundbyberg fortsätter växa snabbast, med 1,3 procent. Näst snabbast i Stockholms län växte Järfälla med en tillväxt på 0,6 procent, därefter Tyresö på 0,5 procent. Mycket hinner dock hända under året.

Räknat i antalet personer växte Sundbyberg med 573 personer. Bara Stockholm (2920), Göteborg (1860), Malmö (1139), Helsingborg (658) och Uppsala (619) växte med fler personer. Sundbybergs befolkningsökning är nära Uppsala och Helsingborgs, det vill säga Sveriges fjärde och åttonde största stad. Själv kvalificerade vi oss som Sveriges 50:e största stad i slutet på förra året. Prognoser för helår gör gällande att vi även i år växer med ungefär 2 000 personer, motsvarande en tillväxt på 3-4 procent Ursvik 2025ungefär.

Mycket siffror blir det. Men vän av ordning funderar kanske på hur vi kan växa så mycket. Svaret är enkelt, vi ser helt enkelt till att skapa förutsättningar för ett högt byggande. Vårt mål är 600 – 800 bostäder varje år. Genom en tät och nära dialog med intresserade byggföretag håller vi en hög och jämn tillväxttakt. Vårt bidrag är smidiga detaljplaneprocesser, så smidiga som är möjligt inom ramen för Plan- och bygglagen.

Framförallt sker befolkningstillväxten i Ursvik, där det varje år byggs ungefär 300 lägenheter. De senaste åren har det dessutom byggts mycket i Lilla Alby och kring Tuletorget.

De kommande åren är fokus på att få fram fler projekt i Hallonbergen, Ör och Rissne. Tillväxten är i grunden något väldigt positivt. Det räcker för oss som bor i centrala Sundbyberg att se på den utveckling som varit. Det har tillkommit ett antal nya
stefan4restauranger och butiker, som aldrig skulle öppnat om inte Sundbybergs växer. Esplanaden, Vasagatan och Landsvägen har rustats, något som inte skulle varit möjligt utan nyproduktion. Vi har renoverat Tuvanparken, Tornparken och anlägger en helt ny pak och strandpromenad vid Bällstaån. Tillväxten gör att vi kan bygga ut Lilla Albyskolan, Ängskolan och bygga nya förskolor som Kullen och Vargen. Utan tillväxt, ingen utveckling.

Samtidigt måste tillväxten ske på ett bra sätt. Därför byggs det bara på hårdgjort yta, det vill säga gamla parkeringsplatser, på inudstrimark och befintlig kvartersmark. Vi vet att de allra flesta tycker att utvecklingen är väldigt positiv. Samtidigt finns det alltid de som oroas för utvecklingen. Därför måste all förtätning och utveckling göras med stor omsorg och försiktighet. Även fast god arkitektur, som är vår ambition i all nybyggnation, alltid kommer väcka åsikter. Så ska det vara, det finns inte en mall för var som är snyggt.