Sundbyberg präglas av en unik växtkraft

december 16, 2013 6:59 e m

Alla som någongång har flyttat vet hur mycket jobb det är före, under och efter en flytt. Tänk er då att flytta ett helt stadshus.

Sundbyberg har under flera år präglats av en unik växtkraft. Ingen annan kommun i landet växer procentuellt sett lika mycket som Sundbyberg. De första nio månaderna i år växte staden med hela 3,5 procent, vilket motsvarar 1 418 personer. Numerärt är det bara Sveriges fyra största städer som växt mer, procentuellt växer vi överlägset mest.

För att klara av tillväxten har vi fått bygga ut och bygga nya förskolor, skolor och äldreboenden. Expansionen, framförallt inom förskolan har varit utmanande, men vi har klarat av den så här långt.

När staden växer behövs det också fler arbetsplatser för tjänstemän. I vårt gamla kommhus saknades det arbetsplatser. Samtidigt var huset i stort behov av renovering.

Därför påbörjades arbetet för över ett år sedan för att hitta ett nytt och ändamålsenligt stadshus. Alternativt bygga om befintligt hus.

Efter att flera alternativ utvärderats så beslutade tillsist kommunfullmäktige att flytta till Hallonbergen. Hallonbergen är stadens geografiska mittpunkt, med väldigt goda kommunikationer (och gångavstånd) till alla stadsdelar. Huset byggdes för några år sedan till Ericsson och är moderna och funktionella lokaler. Det finns även utrymme att växa lite till, idag har vi 320 kommunala tjänstemän och finns plats för 30-40 ytterligare arbetsplatser. Och några politiker såklart.

Som en framgångsrik tillväxtkommun blir det ganska självklart att temat för Sundbybergs nya stadshus är ”Växtkraft”. Temat går igen i all inredning, där gammalt och nytt blandas, med mycket växter och färg på golv.

20131216-184817.jpg

20131216-184833.jpg