Sundbybergssystemet

november 11, 2014 3:47 e m

20131220-144744.jpgEn stad formas av sin historia, och även om Sundbyberg utvecklats och förändrats finns själen kvar. Staden präglas fortfarande av järnvägen, som var skälet till att Siewerts Kabelfabrik och Marabou tidigt etablerade sig och dominerade gatubilden. Sundbyberg blev en klassisk arbetarstad. Husen finns kvar men idag dominerar tjänsteproduktion stadens arbetsmarknad, var fjärde arbetsplats (6 000) återfinns dessutom inom den finansiella sektorn.

Sundbyberg utmärkte sig tidigt som en framåtsyftande modern liten stad. Först i landet med välfärdsreformer såsom fri skollunch till exempel. Välfärden byggdes tidigt ut inom alla områden, bland annat med nya moderna förskolor såsom Hagabergsgårdens på 50-talet, som fortfarande finns kvar. När den invigdes blev den uppmärksammad för sin moderna och genomtänkta arkitektur. Precis som förskolan Vargen idag.

Även inom det socialpolitiska området var Sundbyberg på många sätt framsynta. För att stävja och kontrollera försäljningen och serveringen av öl skapades ett kommunalt ölbolag. Bolaget bildades 1927 och sålde öl i stadens mjölkbutiker. Staden tog procent på varje såld flaska, en modell som fick namnet ”Sundbybergssystemet” när fler kommuner följde efter. Under vissa år var intäkterna från ölförsäljningen högre än de samlade skatteintäkterna. Under åren ökade antalet butiker som sålde öl till 59 stycken, staden ägde och drev dessutom fem olika ölkaféer. Ända fram till 70-talet drevs restaurangnäring i bolagets regi.

Utöver ölförsäljning hade staden även monopol på att sälja brännvin. Brännvinsbolaget sålde alkohol som innehöll 49 volymprocent, att jämföra med det svagare Stockholmsbrännvinet, som innehöll 46 procent. Pengarna kommunen tjänade på verksamheten finansierade olika former av social verksamhet. Såsom barnstugor, kolloverksamhet men även till att lägga grunden till det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren.

Förvaltaren bildades 1947 och fram till 90-talet hade bolaget i princip monopol på att bygga i staden. Hela stadens utveckling formades av Förvaltaren och deras arkitekter, eftersom de styrande inte såg att någon privat aktör klarade av att ta det bostadspolitiska ansvaret. Därför kan vi glädja oss åt att staden idag präglas av väl genomtänkt stadsplanering, utifrån respektive årtioendes perspektiv. I alla stadsdelar finns det ett brett utbud av konst och utsmyckning. Innovationer och nytänkande vad gäller teknik går även det som en röd tråd genom Förvaltarens historia.

Detta arv har vi med oss nu när vi ska fortsätta utveckla staden. En stor utmaning de kommande åren blir att utveckla centrala Sundbyberg, när järnvägen grävs ned 2019. En oerhörd möjlighet, men också utmaning. Hur värnar vi det som är speciellt med Sundbyberg, samtidigt som staden förändras i grunden? Och vissa saker är sig lik, för Sundbyberg fortsätter vara en av landets mest krogtäta städer. Vi har på senare år även fått tillbaka ett lokalt bryggeri, Sundbybergs Köksbryggeri. Sundbyberg fortsätter utvecklas och förändras, men själen, den finns kvar.