SUP46

september 23, 2015 11:55 f m

IMG_2509Igår besökte jag SUP46, en viktig del av Stockholms startupscen. Mitt i grannstaden, på Regeringsgatan granne med Swedbanks gamla huvudkontor (som numer ligger i Sundbyberg).

Stockholm uppmärksammas ofta för våra unicorns, företag som på kort tid nått ett miljardvärde (i dollar), exempelvis Spotify, Mojang och Klarna. Räknat per capita tillhör Stockholm de regioner i världen med flest unicorns per capita, och Sverige är på tredjeplats i antal efter USA och Kina.

SUP46 ambition är att bidra till än fler miljardföretag genom att tillhandahålla en mötesplats för startupsföretag i Stockholm. Jessica Stark, en av grundarna och VD för SUP46, lyfter fram att unicorns är viktiga eftersom de utmanar andra och därmed skapar en positiv utveckling för branschen. Därmed bidrar de till en god jordmån som får fler företag att växa, vilket genererar jobb och stärker Stockholms attraktionskraft som en intressant stad att starta och driva företag i.

SUP46 är ett företag men de företag som väljer att sitta där kallas medlemmar. Genom SUP46 får företagen tillgång till viktiga nätverk nationellt och internationellt, samtidigt som miljön är kreativ vilket leder till ett utbyte av idéer och lösningar. Regeringsgatan är idag ett viktigt besöksmål för internationellt kapital på jakt efter företag att investera i.

Förutom arbetsplatser och gott om utrymme för möten arrangeras också events med jämna mellanrum. Det kan vara föreläsningar om sälj eller marknadsföring, eller så kallade hackatons.

Startupföretagens betydelse för Sverige ifrågasätter nog ingen längre. Det är i små och mindre företag som tillväxten sker och glädjande nog växer flera av dem till att bli dollarmiljardföretag. I ett upprop från branschen, det så kallade Startupmanifesto, går det att läsa att Spotify sex år efter starten har 1 500 anställda. Manifestet innehåller konkreta förslag till politiker kring åtgärder som branschen ser behöver göras för att underlätta för start-ups. Många av förslagen är samma som jag fick när jag jobbade med it-företagare 2000-2002.

Som kommunalråd i Sundbyberg kan jag inte förändra lagstiftningen. Däremot kan jag bidra med att öka förståelsen för den svenska startupscenen och bidra till att skapa en innovativ miljö i Sundbyberg. Och en sak bidrar Sundbyberg med redan idag, nämligen bostäder. Bristen på bostäder lyfts av branschen som ett av de stora problemen för att kunna växa och rekrytera arbetskraft. Om fler byggde som Sundbyberg skulle bostadsbristen på några år vara utraderad i regionen.

Tack för ett inspirerande och trevlig besök, Jessica och SUP46. Och varmt välkomna att följa efter Swedbank till Sundbyberg.