Sveriges nya geografi

oktober 15, 2015 4:50 e m

dennyageografin3Arena för tillväxt och Sweco presenterade i veckan rapporten ”Sveriges nya geografi”. Rapporten har publicerats årligen sedan 1998 och sätter fokus på utvecklingstendenser i Sveriges kommuner. Tanken är att bidra till en debatt om tillväxt.

I rapporten konstateras att hela landet växer, bland annat beroende på den stora inflyttningen till vårt land. Invandringen är idag spridd över hela landet, vilket gör att en majoritet av Sveriges städer har en positiv befolkningsutveckling. Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i tätort, vilket inte är något nytt. Den stora urbaniseringen skedde framförallt på 70- och 80-tal, men är inte lika tydlig idag. Däremot är ju barnafödandet mycket högre i storstäderna vilket bidrar till en snabb tillväxt i våra storstadsområden. I rapporten konstateras också att tillgången till service, både den offentliga och kommersiella, i hög grad styrs av befolkningstätheten.

dennyageografin2I samband med rapportpresentationen deltog civilminister Ardalan Shekarabi i ett samtal om behovet av en ny kommunreform, följt av en paneldiskussion mellan fyra kommunstyrelseordföranden från fyra väldigt olika kommuner. Förutom jag så deltog Carl-Fredrik Graf, Halmstad, Britta Flinkfeldt Jansson, Arjeplog och Allan Ragnarsson, Vaggeryd. Skillnaderna i befolkningstäthet, tillväxt och arbetsmarknad är stora mellan dessa kommuner. Ändå har vi formellt samma lagstiftning  och uppdrag att förhålla oss till. Vilket inte är rimligt, något som vi var helt överens om.

Sundbyberg nämns ett antal gånger i rapporten. Vi är den kommun som växer mest procentuellt sett, med hela 3,4 procent förra året. I antal personer brukar det bara Sveriges fyra största kommuner som växer mer, förra året växte Sundbyberg med cirka 2 000 invånare. Under perioden 2005 till 2013 har befolkningen i staden ökat med ungefär 8 000, samtidigt som köpkraften, mätt genom lönesummeutveckling, ökat med hela 45,5 procent, även det mest i landet.

dennyageografinDe positiva effekterna av tillväxten är tydlig för de flesta av oss. Den kommersiella servicen har förbättrats de senaste åren, i form av nya butiker och restauranger. På 10 år har antalet restauranger fördubblats, både i antal och omsättning, en utveckling som fortsätter. En annan positiv effekt är att vi idag kan se att det i princip  inte finns några tomma lokaler på Sturegatan, även fast det finns synpunkter på utbudet. Även den offentliga servicen har förbättrats, med nytt bibliotek, nya skolor och förskolor. Inom kort inviger vi till exempel det nya äldreboendet Bällstahof i kvarteret Banken. Sundybybergarna är idag de näst mest nöjda i länet med kommunens verksamhet.

De kommande åren kommer Sundbyberg fortsätta att växa, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att vara en attraktiv stad.

Se webbsändningen här, du hittar rapporten på Arena för tillväxt hemsida.