Tack för förtroendet

september 17, 2014 3:32 e m

Stefan Löfven, Margot Wallström och Magdalena Andersson valde att avsluta sin valturné på Sundbybergs Torg klockan 15.00 på söndagen. Några hundra Sundbybergare, valarbetare och journalister var på plats. Trots att vi alla var trötta fanns det en enorm energi på torget.

Några timmar senare stängde vallokalerna och Socialdemokraterna samlades traditionsenligt i gamla Folkets Hus. Det har varit en ovanligt intensiv valrörelse, längesedan så många medlemmar varit med och kampanjarbetat. Något som även märktes på Folkets Hus, närmare 100 medlemmar var på plats för att med stor spänning vänta in resultaten.

Vid 23.00 började de första resultaten för staden komma. Det är alldeles för tidigt att utvärdera valet i detalj, men några reflektioner så här långt.

Sundbyberg har under mandatperioden varit Sveriges snabbast växande kommun, vilket innebär att antalet röstberättigade har ökat med hela 3 699 personer. Antalet avlagda röster var i valet 26 222, vilket är en ökning med 3066 från förra valet. Socialdemokraterna är valets stora vinnare, vi ökar vårt stöd med hela 1 515 röster, vilket ger oss ytterligare tre mandat som det ser ut nu. Övriga vinnare är Centerpartiet (plus 520), Miljöpartiet (plus 512) och Vänsterpartiet (plus 455). Tråkigt nog ökar även stödet för Sverigedemokraterna med 1063 röster.

Moderaterna tappar 785 röster, Folkpartiet 376 och Kristdemokraterna 81 röster.

I kommunalvalet får Socialdemokraterna 32,3 procent, vilket kan jämföras med riksdagsvalet där vi får 27,8 procent. Moderaterna har tvärtom fortsatt svagare stöd i kommunen än i riksdagsvalet.

Varifrån kommer då de nya rösterna?

Om vi tittar närmare på valdistrikten ser vi att vi har ett fortsatt starkt stöd i Hallonbergen med mellan 50-60 procent av rösterna. Jag beklagar dock att valdeltagandet minskar, vilket är ett stort demokratiskt problem. I Rissne ökar vårt stöd och vi får mellan 37,8 till 41 procent stöd i de fyra valdistrikten. Men den stora ökningen i antalet S-röster jämfört med tidigare val (där också röstsplittringen ökat) är i centrala Sundbyberg. I kommunvalet får vi mellan 25,3 till 29,1 procent, vilket kan jämföras med 21,3 till 23,9 procent i riksdagen.

I valdistriktet Lilla Alby 2, som nybygggda Strandparken tillhör, har antalet röstberättigade ökat med 200 jämfört med förra valet. Från att ha varit näst största parti  i distriktet ökar vi, samtidigt som Moderaterna tappar, och (S) blir återigen största parti . Vårt stöd är 29,8 procent (24,8 till riksdagen), medan Moderaterna tappar till 29,4. Därmed kan vi se att vårt stöd ökar även i områden med relativt dyra bostadsrätter.

Varför ökar stödet för Socialdemokraterna i Sundbyberg?

Att vi lyckas behålla våra väljare samtidigt som vi attraherar nya väljare, företrädesvis i centrala Sundbyberg, Lilla Alby och Ursvik, är glädjande. Vi vet sedan tidigare att en majoritet av väljarna uppskattar utvecklingen i Sundbyberg. Det byggs nya bostäder, vi klarar av att leverera förskoleplatser och hålla en god pedagogisk kvalitet . Nya parker byggs och äldre parker renoveras. Gator och lekplatser rustas upp. Fotbollsplaner och nya basketplaner har byggts. Gräs anlagts där det tidigare var grus.

Samtidigt har satsningarna på äldreomsorgen gett resultat. På bara några år har nöjdheten inom hemtjänsten och på särskilda boende förbättrats, från ett av landets sämsta till ett av landets bästa. Skolresultaten har förbättras i alla stadier, i alla variabler tre år i rad. Samtidigt har vi renoverat och byggt flera nya skolor för trevligare miljöer. Vi har dessutom lyckats förbättra resultaten i förskolan, från bra till otroligt bra. På flera enheter är fler än 9 av 10 av brukare nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

Stadens ekonomi är god, vi är en av få lånefria städer, samtidigt som vi har Sveriges 13:e lägsta skatt och är en av de rikaste kommunerna i landet. Under mandatperioden har vi jobbat med att stärka medborgarinflytandet, kommunens politiker och tjänstemän ska alltid vara nära och lättillgängliga.

Medborgarna har sett denna positiva utveckling och på valdagen valde de att belöna oss. Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an det fortsatta ansvaret.