Tips för dig som vill vara med och utveckla Sundbyberg

februari 6, 2015 11:17 f m

hegeli1Sundbyberg blev förra året utnämnd till årets tillväxtkommun. De senaste åren har invånarantalet i Sundbyberg årligen ökat med ungefär fyra procent. Som jämförelse växer en medelkommun med cirka en procent per år.

Som representant för Sveriges snabbaste växande kommun deltog jag i tisdags på ett seminarium med temat ”Hur lyckas du som bygg- och fastighetsaktör i en expansiv kommun?”. Inbjudna var exploatörer och byggföretag, sammanlagt ett femtiotal var på plats. Förutom jag själv var Stockholms duktiga stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi och Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd Nacka, på plats.

hegeli4För Sundbyberg är tillväxt och utveckling viktigt. När vi växer förbättras den lokala servicen, fler butiker och restauranger öppnas, vi får mer resurser för att utveckla förskolan, skolan och äldreomsorgen. Tillväxten gör även så vi har råd att renovera gator och torg, anlägga nya parker, bygga nya idrotssanläggningar (senast simhallen) med mera.

Men tillväxten måste ske på Sundbyberg och våra befintliga invånares villkor. Därför var min signal till församlingen att vill du bygga i Sundbyberg måste du se till helheten. Det handlar inte om att bara bygga ett hus, i Sundbyberg bygger vi stad. Utrymmet mellan husen, hur kvarteret bidrar till en helhet, är oerhört viktigt, därför är arkitektur och husets utseende viktigt.

hegeli2Som stad fokuserar vi såklart även på hållbarhet. Därför är det en en självklarthet att vi ställer höga klimatkrav vid all nyproduktion. Husen ska vara energieffektiva och underlätta för de som flyttar in att leva och tänka klimatsmart.En annan aspekt, den sociala hållbarheten, är minst lika viktig, också den mest utmanande.

Därför, vill du vara med och utveckla Sundbyberg så ska du tänka på helheten. Det är inte svårt att bygga lägenheter för en förmögen målgrupp i centrala Sundbyberg, utmaningen ligger i att bygga för studenter och seniorer. Hur kan vi göra det tillsammans på ett bra sätt?

Klyftorna i samhället har ökat de senaste åren, vilket blir extra tydligt i en liten kommun som Sundbyberg. Därför vill vi bygga ihop vår stad och minska skillnaderna mellan olika bostadsområden. De närmaste åren kommer vårt fokus vara på Hallonbergen, Ör och Rissne. Tre områden med stor potential. Dit välkomnar vi varmt alla som vill vara med och utveckla Sundbyberg som stad.