Tisdagshäng på fritidsgården Stationen

februari 8, 2012 2:10 e m

Under den europeiska demokrativeckan var Sundbybergs kommun väldigt aktiva med en rad olika initiativ.

En av de aktiviteter vi genomförde då var samtal på fritidsgården Stationen. Nu var det dags för uppföljning. Två saker som kom fram då var önskemål om att det skulle gå att spela spel på datorerna på gården. Det är nu fixat. De övriga frågorna handlade om behov av att skapa fler bra platser för att utöva spontanidrott (dvs basket, fotboll mm som inte sker i föreningsform). Något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla våra olika stadsdelar.