Tre eller två terminer

juni 26, 2015 10:29 f m

aida2Den svenska skoldebatten har präglats av stora konflikter och motsättningar de senaste åren. Många gånger har frågeställningar förenklats och kokat ner i diskussioner om kepsförbud och behov av ordningsbetyg. Samtidigt som den svenska skolan behöver mer av samförstånd och breda 20130122-113452.jpglösningar.

Senast ut med förslag på skolområdet är moderaterna som vill se över möjligheten att införa tre terminer istället för dagens två. Ett förslag som diskuterats tidigare, dagens terminsindelning med ett långt sommarlov är i grunden en anpassning till den tid då barnen behövdes i arbetet hemma på gården. Tre terminer skulle innebära ett kortare sommarlov, men samtidigt fler undervisningstimmar och möjlighet till återhämtning vid tre tillfällen istället för bara två.

Jag tycker tanken är intressant, förslaget är inte nytt och har tidigare diskuteats även inom Socialdemokrerna. Nu finns en möjlighet att på nationell nivå ställa sig över det partipolitiska käbblet och förhandla fram breda lösningar som gynnar skolan och dess utveckling. Därför hopppas jag att regeringen är positiv. Beroende på hur förslaget sedan utvecklas är Sundbyberg gärna delaktiga i arbetet.

Sundbybergs skolutveckling är inne i en positiv spiral. Vi ser att resultaten förbättras på de flesta skolor, men fortfarande finns det saker som måste förbättras. Jag tror att detta skulle vara ett sätt att höja kunskapen genom att ge barnen mer tid i skolan, idag ligger Sverige under OECD genomsnittet sett till undervisningstid.

Men det finns även andra positiva effekter. Tryggheten blir bättre när barnen sitter vid skolbänken istället för att vara lediga under en lång sammanhållen tid. Som kommunpolitiker ser jag tydligt hur stöket ökar och vandalismen tilltar under långa lov.

Jag har all förståelse för att moderaternas förslag väcker debatt. Men det är bra, den allmänna skolreformen med sin terminsindelning från 1800-talet måste ifrågasättas. Framgångsrika skolländer såsom Storbritannien, Frankrike och Japan har redan flerterminsystem.

Samtidigt har jag förståelse för att alla elever och föräldrar inte är överförtjusta. Därför krävs det stor eftertanke om hur förädringen kan genomföras och Sundbyberg är gärna delaktiga och bidrar som pilotkommun. Antingen i en eller flera skolor. Det viktiga är att vi får det stöd och resurser som behövs för att kunna hantera förändringen. Införandet måste ske i nära samverkan mellan proffession lokalt och statliga instanser.

Jag är övertygad om att ett treterminssystem innebär större möjligheter att organisera verksamheten mer flexibelt över året. Framförallt finns det nu en möjlighet att gemensamt över blockgränserna ta ansvar för skolan och dess utveckling. En möjlighet jag hoppas att regeringen tar.