Turnen fortsätter

april 25, 2013 10:34 f m

Förra veckan gjorde jag och Gymnasie- och grundskolenämndens ordförande Marika Lindgren-Åsbrink ytterligare fyra skolbesök.

Vi har de senaste veckorna träffat många elever, lärare och rektorer. Med på alla besök har vi haft ett frågeformulär om vad som är bra i våra skolor och vad som kan förbättras.

Att skolan står högt på den politiska agendan är bra. Det finns inget viktigare än att vi ger alla barn en bra start i livet. Det känns därför väldigt bra att våra förskolor har så många duktiga barnskötare och förskollärare. Det senaste året har personaltätheten ökat och andelen förskollärare är högst i länet.

I årskurs 1 – 6 är Sundbybergs skolor väldigt bra. Våra resultat i årskurs 6 på de nationella proven är goda, eleverna är nöjda med arbetsmiljön och vi har många engagerade och kompetenta lärare. De kommande åren behöver vi bygga ut i princip alla våra skolor för att rymma alla nya elever. En stor utmaning som också ger energi och möjlighet till fortsatt utveckling till våra skolor.

Fokus närmaste året är att stärka våra högstadium. Idag har vi två högstadium i kommunen. Mellan årskurs 6 och 7 ökar andelen som väljer skolor utanför kommunen radikalt. Samtidigt som många elever på högstadet är nyanlända till Sverige. Vi ser att resultaten inte är tillräckligt bra.

För tillfället pågår ett intensivt arbete med att stötta de elever som riskerar att få underkänt i ett eller flera ämnen, så att så många som möjligt ska kunna gå vidare till gymnasiet. De som inte når målen får komplettera sina kunskaper efter 9:an på det som tidigare kallades för individuella programmet.

Till årets budget kommer ett särskilt fokus vara på att stärka våra högstadium och se till att skapa förutsättningar för att verksamhetens resultat kraftfullt förbättras. På vår turné har jag och Marika fått många bra idéer. De tar vi med oss i vårt budgetarbete.

20130424-235127.jpg