Urban Farming i Sundbyberg

april 9, 2015 8:56 f m

UBF3Storstadsregionerna växer, framförallt beroende på ett högt barnafödande och inflyttning, både från andra delar av Sverige och världen. Framförallt är det yngre personer som flyttar hit, företrädesvis personer i 20 -35 årsåldern.  

Sundbyberg är idag Sveriges mest tätbefolkade stad, samtidigt som vi fortsätter att bygga mycket. Trots att antalet parker och grönområden ökat de senaste åren upplever flera medborgare det motsatta. Därför är det viktigt att skydda och utveckla befintliga men också nya gröna stadsmiljöer.

En trend i andra större städer är urbana stadsodlingar, som bidrar till grönare och mer attraktiva stadsmiljöer. Ett bra exempel är New York, som jag och Stefan Bergström från UBF2Centerpartiet besökte för några veckor sedan. Där besökte vi bland annat Design trust for Public Spaces, en New York baserad non-profit organisation som arbetat framgångsrikt med stadsodlingar. Väldigt inspirerande, och fungerar det i New York så bord det funka i Sundbyberg.

Enligt en studie (Urban Agriculture Impacts: Social, Health, and Economic: A Literature Review Sheila Golden, University of California) är fördelarna med stadsodlingar många. De bidrar till att skapa sysselsättning, förbättrar folkhälsan, samt ger ökad kunskap om hållbarhetsfrågor och ekosystem i lokalsamhället. Samma studier visar att det största hindret och motståndet för att få fram stadsodlingar historiskt är att det saknas en marknad och kunskap om hur man går till väga. Det vill vi råda bot på.

För att hämta in kunskap kommer Sundbyberg stad att starta upp ett samarbete med Design trust for Public Spaces. En strategi ska arbetas fram, innehållande följande punkter:

– undersöka intresset och möjligheten för att etablera takodlingar och väggodlingar på allmännyttans bestånd och på kommunala fastigheter

UBF1– se över möjligheten att där det är lämpligt införa detaljplanekrav på stadsodlingar i nybyggnation.

– vi vill inventera oanvända grönområden som kan användas som odlingsbarmark.

Stadsodlingar är även bra för bostadsägare. Ny statistik från Mäklarsamfundet visar att köpare av bostäder i allt högre grad efterfrågar egna odlingsbara lotter i närheten av sina lägenheter. Den ekologiska trend som genomsyrar många andra delar av samhället har nu nått bostadsmarknaden vilket gör liknande investeringar mer lönsamma (källa: Mäklarinsikt 2015; Sverige största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet).